Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Asjsz vets g di h jban a negyedik munkat rsk pz n
[*~ alt *]

Asjsz vets g di h jban a negyedik munkat rsk pz n

Nagyobbr szt az Asjsz vets gr l tanulhattak a lelkip sztorok, presbiterek, diak nusok a soron k vetkez munkat rsk pz sen, mely imm ron a negyedik ilyen alkalom volt. Most sem lankadt a kedv, hisz t bb mint sz zan jelen voltak az alkalmon, a L ncos templom K lvin J nos Reform tus Imah z ban.

Mindenekel tt Kaszaniczki Csongor a L ncos templom beosztott lelk sze a napi Ige alapj n (ApCsel 2, 26-36) pr dik lt, lelki t kr t ll tva a gy lekezet el . Mindannyian kegyelemre szorultak vagyunk, de van kegyelem. – sz lt az r mh r.

Dr. Fodor Ferenc s rospataki f iskolai docens seg tett abban, hogy igen r vid id alatt az Asjsz vets get tekints k t a megjelentek. Mindenekel tt lesz gezte, hogy az – s Asjsz vets g k z tt id i s nem min s gi k l nbs gt telt kell tenn nk, azt n sz lt a t rt neti (evang liumok s Apostolok Cselekedetei), tan t i (levelek) s pr f tai k nyvekr l (Jelen sek K nyve). Mind a 27 jsz vets gi k nyvet rintette az el ad , nem r szletekbe men en, de kedvet hozva annak olvas s hoz.

A gy lekezeti misszi r l P sztor Gyula s rospataki, akad miai lelkip sztor besz lt, majd az nektanul sban Genda rp d Szabolcs pety ni lelkip sztor vezetett.

A szervez k, Ill s Jen EMPSZ eln k, Dr. Sz lyes Ferenc Deod t s Tar Csaba KREPSZ misszi i tagok a tov bbi munkat rsk pz alkalmakra is szeretettel v rnak mindenkit.

Szóljon hozzá