Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Tudnival V radr l s a holnapi Egys gnapr l!
[*~ alt *]

Tudnival V radr l s a holnapi Egys gnapr l!

“Az nyomdokait k vess tek”
(1P ter 2,21)

Szeretett Testv rek!
A Reform tus Egys gnap k z s nneps g nek helysz n n vagyunk im dkoz k z ss gben. A Kir lyh g mell ki Egyh zker let Nagyv radra, az si v rba h vta vend geit a vil g minden r sz r l. A R szeken, azaz Partiumban, B ns gban, M ramarosban s Szil gys gban lnek a vend gl t k, akik a t rt nelem szesz lyes v ltoz sain szeml lik m ltjukban Isten megtart erej t, s j vend j ket a r gi, de mindm ig hasznos figyelmeztet ssel keresik, amit a c mbeli Ige foglal ssze.
A 900 esztend s civitas Waradiensis Szent L szl hal la ta zar ndok hely, majd hiteles hely is. A tat rok 1241-ben m r n gy templomot tal lnak itt, s rombolnak le babon s f lelm kben. A puszt t s ellen re megmarad a V radi Regestrum 1208-1233 terjed id szakban let rgyalt 389 per jegyz k nyvi anyag val. Az igazs gszolg ltat s akkori b sty ja a v r, amely mindig nemes tr feak nt t nd k lt az ostroml k szem ben. seink r viddel a tat rok elvonul s ut n ism t p tenek. A t r k k 1660-ban m r megint telj ben vir gz v radi l tet perzselnek fel. Eg sz alakos szobrot ll tanak Istv nnak, Imr nek s L szl nak. Vit z J nos csillagvizsg l t ll ttat, amely jelnt s ge akkora, hogy innen hat rozz k meg a d lk r kezd vonal t. Superwaradino c. k dex a csillag szat akkori tud sgy jtem ny t tartalmazza. A humanizmus k pvisel i a vil g lvonalhoz tartoznak, mint Janus Pannonius, vagy M ty s kir ly, aki az si iratok ir nti tisztelet t szerzi itt, majd k s bb V radon fogadja el a cseh koron t, s itt k ti meg a t r kkel a b keszerz d st.
A humanizmussal p rhuzamosan rkezik a reform ci d t lelki breszt se, mint a dics itett ember nyomor s g n megindul Isten m lt s g nak helyret tele. K les ri Krist f az els h rn ke az jhod s terjed s nek. Czegl di Gy rgy a v ros rangos reform tora. 1562-ben zsinatot tartanak n lunk, amely hitvall s gyben marad t tr nelmi eml kezet , valamint azzal, hogy itt v lasztj k szuperintendenss M liusz Juh sz P tert. V rad Erd ly nyugati v gv ra, ahol a szellemi, lelki eredm nyek el r s ben nagy szerep jutott a v r s a v ros kapit nyainak. Ezek k z l t bben is erd lyi fejedelmek lettek, mint B thory Istv n, B thory Krist f, Bocskai Istv n, II.R k czi Gy rgy. Bethlen G bor idej n Rh dey Ferenc volt a v r meg j t ja. I.R k czi Gy rgy feles g vel Lor ntffy Zsuzsann val rta m lyen t rt nelm nk lapjaira nev t, k l n sen a nyomda, valamint a V radi Biblia tekintet ben. 1660-ban nemcsak a Bibli t menek tik Kolozsv r ir ny ba, hanem a Reform tus Koll giumot Debrecen fel . V rad elest t II.R k czi Gy rgy szerencs tlen lengyel hadj rata okozta. A sz szfenesi tk zetben megsebes lt fejedelem itt halt meg j nius 7- n.
A v radi v r 1692-ben szabadult fel a t r k rabiga al l. Minden romokban llt megint. M ria Ter zia ut n II.J zsef T relmi Rendelete kellett, hogy a reform tuss g jkori t rt nelme elkezd dj n. Meg p lt az els templomunk Olasziban 1784-ben, hogy az ta itt 10 gy lekezetben rizz k a v rat.
A Reform tus Egys gnap k z s nneps g nek zenete: rizd a v rat! N hum pr f ta figyelmeztet s t az rt v lasztottuk, mert magunk nak s id szer nek tartjuk. seink a v radi v rat nagy ldozattal rizt k, ha kellett jra p tett k. S rtak a romok felett, r ltek a meg jul s rt. Ma a v r fel jult k nt sben fogadja a vend geket, mintha szimbolikus zenetet k zvet tene ez, a meg julni v gy l leknek nagy es lye van! Ha ezek a falak annyiszor meg p ltek, nek nk mi rt ne lenne lehets ges ugyan az!
Legyen meg jul sa reform tus anyaszentegyh zunknak, magyar nemzet nknek. Legyen led se, s lesz az 500 vre sok vsz zad, ha az nyomdokait k vetj k, aki meghalt, hogy felt madjunk! rizd a k z s v rat, s benne mindenki a mag t is!

Nagyv radon,

2017 Egys gnapj n

Cs ry Istv n

Szóljon hozzá