Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Term szetes csend csend lt Szatm rhegyen

Term szetes csend csend lt Szatm rhegyen

Az ember Istennel s term szettel val kapcsolata volt az alapt m ja a III. Kr zselyi Erzs bet Reform tus Vers- s Pr zamond Versenynek. A k lt n versei arra h vj k fel a figyelmet, hogy poljuk, vjuk ezeket a kapcsolatokat, a verseit szaval ifjak pedig j rem nys get adtak arra, hogy a j v ben ezek a kapcsolatok m g er sebbek lesznek.

Mikola, v ri, Petty n, Kiskolcs, Szamoskrass , Batiz, Sz razberek, S rk z jlak, L z ri, Szatm rhegy szavalni szeret gyermekei s a felk sz t k szombaton d lel tt 10 r ra rkeztek meg a szaval verseny helysz n re, az egyh zk zs g gy lekezeti h z ba. K nya Zsolt Attila k meri lelkip sztor, a Kir lyh g mell ki Reform tus Ifj s gi Sz vets g eln ke hirdetett Ig t: “Akkor elj v n az Asr, oda llott s sz l t , mint annak el tte: S muel, S muel! s monda S muel: Sz lj, mert hallja a te szolg d! s monda az Asr S muelnek: m n oly dolgot cselekszem Izr elben, melyet valakik hallanak, mind a k t f l k megcsend l bele.” (1S m 3,10-11) Az ifj S muel, ak rcsak a szaval versenyre rkez kicsiny sereg, hallotta Isten h v szav t. A Kr zselyi Erzs bet vers t szaval k ltal sz nesebb lesz az ifjak k rnyezete s vil ga – mondta az igehirdet . Kov cs Ferenc nyugalmazott lelkip sztor, aki felfedezte a k lt n hagyat k t, a 104. zsolt r szavaival k sz nt tte az egybeseregletteket.

Ezt k vet en Kov cs J zsef szervez , helyi lelkip sztor dv z lt mindenkit, majd egy kis sz net ut n Szil gyi J lia irodalm r tartott egy r vid el ad st Kr zselyi Erzs betr l, aki s r lt l lekkel j rt a vil gban: gyermekkor ban elvesztette hall s t, feln tt kor ban l t s t, az llamos t s sor n vagyon b l kiforgatt k, s a szem lyes katasztr fa mellett a nemzet trianoni f jdalm t is t rezte, versei m gis er t sugallnak. Ezt az er t kell behozni az irodalmi k ztudatba! – h vta fel a figyelmet a sokak ltal tisztelt kolozsv ri nyugalmazott tan rn .

A k t fordul ban lebonyol tott szaval verseny (k telez s v lasztott vers) zs rij nek tagjai voltak: Szil gyi J lia irodalm r (eln k), Huszti Orsolya magyar szakos tan r, Gy rb r Csilla Emese, szakm dszertani el ad , hitoktat , Mekker Melinda tan t n , M hes Kati sz nm v sz.

A k t fordul k z tt ker lt sor a k lt n szobra fel ll t si sz nd k nak bejelent s re. Kov cs J zsef a gy lekezeti h z udvar n az egybegy ltekkel megosztotta B k ssy Erzs bet, a Szatm r Megyei K rnyezetv delmi gyn ks g vezet j nek gondolatait, aki zenet ben kifejtette, hogy hozz nagyon k zel ll rokonl leknek tartja Kr zselyit.

A versenyz ket h rom korcsoportba sorolt k s d jazt k. Az als tagozatos (0-IV) di kok k z tt holtverseny alakult ki az els helyen: Ilonczai Zs fia (Sz razberek) s Kir ly Rebeka (Batiz) k z tt. M sodik lett Feh r Zs fia (Szatm rhegy), harmadik pedig Feh r N ra (Szatm rhegy) s Ungv ri bel (Mikola). Az ltal nos iskol sok k z tt (V-VIII) els helyez st rt el Boros No mi ( v ri), m sodik: Zsiga Zselyke (Mikola) harmadik pedig K llai Timea (Mikola). A k z piskol sok (IX-XII) verseny t Sebesi Eszter nyerte meg (Szatm rhegy), m sodik: P l Imola (Kiskolcs).

A szatm rhegyi reform tus templom rny k ban ugyan csend honolt, de az Istennel s a term szettel val kapcsolatunk meger s d se felh v s nak zenet t gy kell meghallja a vil g, hogy ne csak a “k t f le csend lj n” bele, hanem tettekre is szt n zze. Rem lj k, hogy legal bb a jelenlev csapat tettekre v ltja a r mekbe foglalt felh v st. A szervez k, akiknek k sz net j r, megtett k az els l p st.

Szóljon hozzá