Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Tegnap, ma és örökké Jézus – Református Ifjúsági Találkozó Erdődön

Tegnap, ma és örökké Jézus – Református Ifjúsági Találkozó Erdődön

A partiumi reformáció bölcsője, Erdőd szombaton egy olyan egyházmegyei eseménynek adott otthont, amelynek méltán volt mottója: „Jézus Krisztus tegnap, és ma, és örökké ugyanaz”. Egyháztörténet-vetélkedővel tekintettek vissza a fiatalok arra, hogy a történelem Ura a Rákóczaik idején is Úr volt, istentiszteleten adtak hálát azért, mert Jézus ma is szól, a fiatalokra tekintve pedig megbizonyosodhattak arról a jelenlevők, hogy a jövő is Isten kezében van.

Egyháztörténet-vetélkedő: „Az élő Rákóczi”

 

Délelőtt 9 órára érkeztek a fiatalok vezetőikkel az erdődi kultúrotthonba, ahol 10 óráig regisztrálhatták magukat az egyháztörténet-vetélkedőre. A házigazda erdődi csapat mellett a versenyre jelentkeztek Batiz, Ombod, Szatmár-Láncos, Dobra csapatai. Két csapatot indított Mikola és Magyargéres. A dobrai fiatalok, lelkészükkel az élen biciklitúrával kötötték egybe az eseményt, az évszakhoz képest hideg időben.

Ilonczai Zsombor a Napi Igével, a 36. zsoltárral nyitotta meg az alkalmat, majd Lukács Gyöngyi, az erdődi iskola aligazgatónője röviden bemutatta Erdőd híres városának történetét. Póti Eduárd, a Szatmárnémeti Református Gimnázium történelemtanára vette át ezután az irányítást és levezette azt a vetélkedőt, amire hetek óta készült a mintegy 40 ifjú. Feladatlap kitöltése után egy izgalmas, speciális, erre az alkalomra kitálalt „honfoglaló” játékra került sor, amit a versenyzők nagyon élveztek.

A zsűri elnöke Muzsnai Árpád, az EMKE alelnöke néhány mondatban mesélt a gyerekeknek arról az eseménysorozatról, amit az utóbbi időben a „szatmári béke” kapcsán ünnepeltek meg a környéken. II. Rákóczi Ferenc az a ritka vezető a történelemben, aki felekezetre és nemzetiségre való tekintet nélkül fogta össze a népeket a szabadság kivívására. Katolikusok és reformátusok, ruszinok, románok és magyarok harcoltak együtt a jó cél érdekében. Ez a mai embernek is példaértékű – mondta Muzsnai.. A zsűriben helyet kapott még Balla Gábor, egyházmegyénk levéltárosa, valamint Cucuiat Attila és Guruita Enikő tanítók.

A vetélkedő közben és végén az erdődi „Dávid sátora” gyülekezet ifi-zenekara fiatalos, lendületes, modern keresztyénzenével dicsőítették az Urat. 13 órakor a sereg átvonult a templomba, ahol még több fiatallal együtt teljesen megtöltötték az imádkozás helyét.

 

„Sohasem korszerű, de mindig időszerű”

 

Szatmárhegy, Dobra, Magyargéres, Szatmár-Láncos, Szatmár-Szamosnegyed, Szatmár-Kültelek, Szárazberek, Batiz, Szatmárpálfalva, Ombod, Pettyén, Szamoskóród, Mikola, Egri és Erdőd református ifisei jelentek meg az ifjúsági találkozón.

Az istentisztelet elején a Szatmárpálfalvai Református Gyülekezet Ifi-csapata zenés-verses műsorra hangolta rá az egybegyűlteket az Igére, amit Nt. Kovács Sándor esperes tolmácsolt. Az alapige, azaz a találkozó mottója arra enged következtetni, hogy bármennyire is változik körülöttünk a világ, az emberek, szeretteink, ismerőseink; egyvalaki, Jézus biztos pont marad az életünkben. Az Úr szava egy korban sem volt korszerű, de mindig időszerű volt, és mindig a megoldást adta az emberek számára, éppen azért a mai fiataloknak is vállalniuk kell az Ő nevét bátran.

Ft. Csűri István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke is megtisztelte jelenlétével a találkozót. Örömének adott hangot, amikor sok keresztyén fiatalt látott aznap már másodjára összegyűlve, ugyanis Hadadról jött, ahol egyházkerületi majálison erősíthették egymás hitét az ifjak. Püspök úr jó szokásához híven a bibliaolvasó-kalauz aznapi Igéjével bátorította a református fiatalokat arra, hogy példamutató életükkel, magatartásukkal világítsanak, és ne elégedjenek meg annyival, hogy „ők nem annyira rosszak, mint a többiek”, hanem törekedjenek a jóra, a jobbra.

A vetélkedő eredményhirdetésére ezután került sor, ahol először is elhangzott az a közhelynek tűnő, de jelenesetben őszinte megállapítás: Mindenki nyert! Azonban a tudást is kellett értékelni:

1. hely: Mikola II:

2. hely: Mikola I.

3. hely: Erdőd

Egy csapat sem ment haza üres kézzel: különdíj, vagy könyvadomány és oklevél mindegyik csapatnak méltán járt.

 

„Ének a falvédőről”

Istentisztelet záró részében a rendkívüli sok tálentummal megáldott Kárpátaljai KRISZ Együttes fél órás koncertet adott. Az énekek feltették a pontot az i-re, megerősítették a nap mondanivalóját: Isten kezében van egyházunk, népünk, magyarságunk jövője és bármennyire is kilátástalannak tűnik nemzetünk sorsa, Benne mindig van remény. Szem nem maradt szárazon a zenés bizonyságtételeket hallgatva. A koncert utolsó száma mintha a falvédőről jött volna le: „hol hit, ott szeretet, hol szeretet…” Másra nincs is szükségünk!

 

Istentisztelet és ebéd után a találkozó hátralévő részében íjászbemutatóra és néptánctanulásra került sor.  Az egyházmegye jelenlévő fiatalsága valóban összekötötte itt a kellemeset a hasznossal: tanult, szórakozott, dicsőített, áldás lett.

 

Jár a köszönet a kicsi gyülekezet aktív tagjainak, valamint azoknak, akik adományaikkal is hozzájárultak a rendezvényhez: Szatmár Megyei Tanács, Szatmári Református Egyházmegye, Királyhágomelléki Református Egyházkerület, Királyhágomelléki Református Egyházkerület Ifjúsági Szövetsége, Szamosdobi Református Egyházközség, Szatmárpálfalvai Református Egyházközség, EMKE, Erdődi Petőfi Kör, Molnár KZD – Erdőd.

Megyénkből több mint 100 fiatal Erdődön az Urat magasztalta. Ezzel a helyi lelkipásztor régi álma valósult meg, de ezért egyedül Istené a dicsőség.

Rácz Ervin,

Erdőd

További képek ITT

 

Szóljon hozzá