Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Tanévnyitó istentisztelet Kültelken

Tanévnyitó istentisztelet Kültelken

Szinte zsúfolásig megtelt vasárnap délelőtt a Szatmár-Kültelki Református Egyházközség temploma, ahol kettős ünnepet szentelt a gyülekezet. – tájékoztatta lapunkat Varga Szilárd Csaba iskolalelkész.

Az új kenyérért való hálaadó úrvacsorai közösség mellett tanévnyitó istentiszteleten vehettek részt a jelenlevők. Higyed János Mátyás a gyülekezet lelkipásztora köszöntötte a Szatmári Református Gimnázium vezetőségét és a meghívott vendégeket, majd ismertette a programot. Az istentisztelet kezdetén keresztvíz alá tartottak egy csodálatos kicsi leányt a családtagok és a gyülekezet nagy örömére. Az egyházközségben működő óvoda gyermekei rövid műsorral kedveskedtek az újszülöttnek és az egész gyülekezetnek. “Ne félj és ne rettegj…” – hangzott az igei bátorítás Varga Szilárd Csaba újonnan megválasztott önálló iskolalelkész szájából, aki kiemelte, hogy az Istenben bízó embernek nem lehet félni valója, mert az Úr vezeti, védi és segíti az Ő választottjait. Az újtól, az ismeretlentől való szorongás természetes emberi érzés. Számos félelemmel kell együtt éljünk. Józsué a kiválasztott vezető is megtorpant az előtte álló feladat láttán, amikor Mózeshez hasonlította önmagát. A mi félelmeink is növekednek, ha egymáshoz viszonyítjuk magunkat De nem ez határozza meg a hívő ember hétköznapjait. Nézzünk inkább Krisztusra, hitünk szerzőjére és bevégzőjére, aki vállalta értünk a keresztet.

Régi és új ovisok, iskolások azért gyűltek össze, hogy megköszönjék az elmúlt nyár áldásait és Istenünk további áldásait kérjék az új tanévre. Őket és a gyülekezet tagjait köszöntötte beszédében Póti Eduárd a Szatmári Református Gimnázium igazgatója a Jeremiás Siralmai 3,22-23a bibliai idézettel, kihangsúlyozva, hogy az új tanévtől kezdődően az egyházközség óvodája az immár 450 esztendős múltra visszatekintő gimnázium szárnyai alatt folytatja majd működését: „az Úr kegyelme, hogy még nincsen végünk, mert nem fogy el irgalmassága! Minden reggel megújul, nagy a te hűséged!”

Ez a működési megújulás az iskola vezetőségét is új kihívások elé állítja, de ahogy eddig, úgy ezután is megbirkóznak majd a feladattal, Isten segítségével! Az ünnepi alkalom úrvacsora vétellel zárult, melyet szeretetvendégség követett.

Soli Deo Gloria!

Szóljon hozzá