Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Szeretet himnusza – Kar csony Ap ban
[*~ alt *]

Szeretet himnusza – Kar csony Ap ban

Megy nkben ritka helyen tartanak h romnapos nnepet kar csonykor, ezek k z tartozik az Apai Reform tus Egyh zk zs g.

Szentesek betlehemes j t kkal sz nes tett k az alkalmat, amit megel z tt Kiss Szabolcs lelkip sztor igehirdet se a szeretetr l: A lelkip sztor a Korinthusi Els Lev lben tal lhat szeretethimnuszt parafraz lva elmondta:

Ha a h zamat feny gakkal, gyerty kkal, g kkel s csilingel harangocsk kkal d sz tem fel, de a csal dom fel nincs bennem szeretet, nem vagyok egy b, mint d szlettervez .

Ha a konyh ban f radozom, kar csonyi s tem nyeket s t k kil sz mra, zletes teleket f z k, s az ev shez csod latosan megter tett asztalt k sz tek el , de a csal dom fel nincs benne szeretet, nem vagyok egy b, mint szak csn .

Ha a szeg nykonyh ban seg dkezem, az regek otthon ban kar csonyi nekeket neklek, s minden vagyonomat seg lyk nt elaj nd kozom, de a csal dom fel nincs bennem szeretet, mindez semmit nem haszn l nekem.

Ha a kar csonyf t csillog angyalk kkal s horgolt h pelyhekkel d sz tem fel, ezernyi nnepen veszek r szt, a templomi k rusban nekelek, de J zus Krisztus nincs a sz vemben, akkor nem rtettem meg, mir l is sz l a kar csony.

A szeretet f lbeszak tja a s t st, hogy a gyermek t meg lelje.

A szeretet hagyja a lak sd sz t st, s megcs kolja a h zast rs t.

A szeretet bar ts gos az id sz ke ellen re is.

A szeretet nem irigyel m sokat h zuk rt, amiben j l kiv lasztott kar csonyi porcel n s odaill asztalter t van.

A szeretet nem ki lt r a gyerekekre, hogy menjenek m r az tb l, hanem h l s rte, hogy vannak, s tban tudnak lenni.

A szeretet nem csak azoknak ad, akikt l kap is valamit, hanem r mmel aj nd kozza meg pp azokat, akik ezt nem tudj k viszonozni.

A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent rem l, mindent elt r.

A videoj t kok t nkre mennek, a gy ngysorok elvesznek, a sz m t g pek elavulnak, de a szeretet aj nd ka megmarad.

A szeretet soha el nem m lik.

Szóljon hozzá