Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Sz p eredm nyek a protest ns vall sversenyen
[*~ alt *]

Sz p eredm nyek a protest ns vall sversenyen

A nagy m lt , t rt nelmi jelent s g nagyenyedi Bethlen G bor Reform tus Koll gium fogadta szeretettel prilis 24-26. k z tt a protest ns felekezetek tant rgyversenye orsz gos d nt j nek r sztvev it: 114 tanul t, k s r tan rokat s a bizotts g tagjait.

Partium s Erd ly minden r sz r l rkeztek di kok, akik a bibliaismereti tud sukat tett k m rlegre prilis 25- n a 10 r t l kezd d r sbeli versenyen. Az idei d nt saj toss ga volt, hogy els alkalommal vehettek r szt az V. s VI. oszt lyosok, valamint a IX -XII. vil gi oszt lyok di kjai.

Szatm r megye reform tus olimpikonjai sz p eredm nyekkel a tarsolyukban t rhettek haza, hisz egy m sodik s k t harmadik helyez st szereztek.

A legjobb eredm nyt a Reform tus Gimn zium XI. oszt lyos tanul ja, Katona R ka rte el: Gy rb r Csilla Emese tan rn tan tv nya a m sodik helyet szerezte meg korcsoportj ban.

A Reform tus Gimn zium m sik tan tv nya, Csat ri Leila (felk sz t Sz kely T nde) a harmadik helyet szerezte meg a tizenkettedikesek k z tt. K l n ki kell emelni Kait r Dominika Hanna teljes tm ny t, aki b r nem felekezeti s m g csak nem is szatm rn meti iskol ban tanul, m gis harmadik helyet szerzett. Dominika a szamoskrass i Bem J zsef ltal nos iskola di kja s J zsa J zminka tan tv nya.

A helyezettek mellett h rman kaptak dics retet:
Hejer Hannelore Monika – VII. oszt ly – Mircea Eliade ltal nos Iskola – felk sz t tan r Fodor Anna
Varga No mi – IX. oszt ly -Reform tus Gimn zium – felk sz t Sz kely T nde
K llai Ana Lidia XI. oszt ly – Reform tus Gimn zium – felk sz t Sz kely T nde

Szóljon hozzá