Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Szatmáron találkoztak a református rádiósok

Szatmáron találkoztak a református rádiósok

A Kárpát-medencei Református Rádiótanács a Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának tanácstermében tartotta soron következő ülését.

Csütörtökön délelőtt a házigazda Rácz Ervin a Harangszó Rádió főszerkesztője meghívására érkeztek ismét, immár negyedik alkalommal a partiumi városba az egyházkerületek rádiós delegáltjai Kárpátaljáról, Magyarországról a tiszáninneni és tiszántúli egyházkerületekből, valamint Erdélyből.

Puskás Csaba a Szatmári Református Egyházmegye főgondnoka köszöntötte a közösséget a bibliaolvasó kalauz szerinti napi Igével: „Fárasztjátok beszédetekkel az Urat. Ezt kérdezitek: Mivel fárasztjuk? Azzal, hogy ezt mondjátok: Minden gonosztevőt jónak tart az Úr, kedvét leli bennük! Vagy amikor ezt kérdezitek: Hol van az igazságos Isten?” (Malakiás 2,17) A főgondok arra az óriási felelőségre hívta fel a figyelmet, mely a szószólókon van, főleg azokon, akik az Igét továbbítják. Bátorította mindazokat, akik a rádióműsorokon teszik mindezt.

Ezután Taraczközi Gerzson, a tanács titkára vette át a szót és irányította a gyűlést. Az egyházkerületek delegáltjai beszámoltak az elmúlt időszakról, valamint egy közös holnap fejlesztéséről is beszéltek.

A Kárpát-medencei Református Rádiótanács (KRR) 2010 októberben alakult azzal a céllal, hogy összefogja a Kárpát-medencei református rádiókat. Az egyházkerületek elnökségei azért döntöttek az együttműködés mellett, hogy azzal a helyi rádiós kezdeményezéseket összehangolják, folyamatosan tapasztalatokat cseréljenek és közösen keressék a határokon átívelő rádiózás lehetőségét. Azóta évente többször találkoznak, közben pedig állandó műsorcserével kisegítik egymást. Két közös műsort is szerkesztenek heti rendszerességgel, a Határtalant és a Látogatót. Van tehát gyümölcse a közös munkának, melyet szeretnének tovább működtetni.

Szóljon hozzá