Kezdőlap / Presbitériumok / Az ima haszn r l – Presbiteri konferencia Ecosunhomeban
[*~ alt *]

Az ima haszn r l – Presbiteri konferencia Ecosunhomeban

A Szatm ri Reform tus Egyh zmegye Presbiteri Sz vets ge tizenkilencedik alkalommal rendezte meg konferenci j t. Az szi konferencia helysz ne a nagytarnai Ecosunhome volt. A tal lkoz igei mott ja az si zsolt rb l volt: ” s legyen az Asrnak, a mi Isten nknek j kedve mi rajtunk, s a mi kez nknek munk j t tedd lland v n k nk, s a mi kez nknek munk j t tedd lland v !” (Zsolt 90,17)

Szombaton d lel tt 10 rakor 17 szatm ri gy lekezet k pviselet vel kezd d tt el a konferencia. Jelen voltak a presbiterek: Adorj n, Aranyosmeggyes, Batiz, Egri, L z ri, Mikola, Ombod, S ndorhomok, S rk z jlak, Sz razberek, Szatm rg rbed, Nagytarna, Szatm r-L ncos, Szatm r-N meti, Szatm r-Szamosnegyed, Szatm r-K ltelek s Szatm r-Szigetlanka reform tus gy lekezet b l, ugyanakkor j ttek a bihari, erd vid ki, zilahi, szil gysomly i s nagyk rolyi egyh zmegy kb l is. Kov cs S ndor esperes, Cs ry Mikl s egyh zmegyei f ngondnok, valamint Tat r Mikl s f szervez , a presbiteri sz vets g eln ke k sz nt tte az egybegy lteket.

A Term szet s a Szeretet Otthon ban az alkalom megnyit sak nt ig t hirdetett Cs ry Istv n a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker lt p sp ke. A napi ige Jeremi s k nyve 9. r sz b l sz lt biztatva arra, hogy az emberi er kev s, ne abban b zzunk, hanem els sorban Isten seg ts g ben.

Az els el ad st Jobb Domokos ombodi lelkip sztor tartotta az ri im ds g negyedik k r se alapj n: “a mi mindennapi kenyer nket add meg n k nk ma!” Hab r J zus l keny rnek mondja mag t, ami a lelki sz ks gletekre utal, de ppen a “Mi Aty nk” bizony tja azt, hogy Isten a testi sz ks geinkre gondot visel. Fontos az, hogy a keny r hozz nk kapcsol dik s a k r sben megjelen t bbes sz m pedig arra utal, hogy k z ss gben gondolkozzunk a mindennapi kenyer nk kapcs n is. A keny r nem csak terem, hanem a mi dolgunk is, nek nk is kell tenn nk rte, Isten minket haszn l az el teremt s re.

A m sodik el ad sban Nagy S ndor a Nagyk rolyi Reform tus Egyh zmegye esperese a k l nb z imamegjelen si form kr l besz lt, annak f zisair l s haszn r l. A k z s ima elengedhetetlen l fontos. Sok emberi t rt net s tapasztalat arr l sz l, hogy csodat v ereje van. Amikor m sok m r lemondanak emberekr l, az im ds g megment. Hozz sz l sk nt t bb presbiter atyafi is bizonys got tett arr l, hogy milyen hat ssal volt let kre, k z ss gi l t kre is az egy tt im dkoz s.

Az egyh zmegy t rint p ly zatokr l Matuz Zsolt presbiter s Ilonczai Zsombor sz razberki lelkip sztor besz lt, kit rve az Ecosunhome fel p t s re s a Szatm rn meti Reform tus Gimn zium p let nek fejleszt s re is.

L szl K lm n egyh zker leti eln k a presbiteri sz vets gek t szintj r l besz lt: helyi, k rzeti, egyh zmegyei, egyh zker leti s orsz gos. Fontos, hogy az als bb szinteken is legyenek k pz sek.

Isten jelenl t ben nem csak k pezt k a presbitereket, hanem b tor tott k ket az ima let k gyakorl s ra is.

Szóljon hozzá