Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / r mter pia a szatm rg rbedi SZIK N
[*~ alt *]

r mter pia a szatm rg rbedi SZIK N

“Nem rtem s nem l tom t, Isten terv t s sz nd k t, csak azt tudom, hogy a jobbj n ott van az n Megv lt m.” – sz lt az az nek, amit t bbsz r is el nekeltek Szatm rg rbeden a soron k vetkez SZIKE-alkalmon.

Havonta legal bb egy ifj s gi rendezv nnyel h vja az ifjakat istentiszteletre a SZIKE, azaz a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye ifj s gi szervezete, mely vas rnap koraeste 18 r ra Szatm rg rbedre rkezett. Szatm rg rbed reform tus templom ban K rti Tam s h zigazda lelkip sztor k sz nt tte a sz p sz mban megjelenteket, majd a B zz Band vezetett a dics t sben. Varga Edina igeolvas sa s Varga Vikt ria im ds ga ut n R cz Ervin ifj s gi el ad hirdetett Ig t: “H la legyen Istennek az kimondhatatlan aj nd k rt.” (2Kor 9,15) Az igehirdet r mter pi nak nevezte az alkalmat, amelyen nem illetlens g boldognak lenni. A szomor kereszty ns g nk oka egyr szt az, hogy csak a bajban keress k Isten, s a probl m val asszoci ljuk t, m sr szt pedig Isten szeretet nek elfogad sa helyett megfelel si k nyszerben l nk, ami eleve kudarcra van t lve. Ne halasszuk, ne passzoljuk tov bb, hanem fogadjuk el az aj nd k t, mag t Krisztust s h latelt, r m s let nk lesz.

Kiss Szabolcs apai lelkip sztor r mr l, h laad sr l, boldogs gr l tartott tartalmas el ad st. Az r mteli, boldog p lyakezd fiatalok az letp lya k vet s bizony t kai szerint t bbre viszik az letben, mint az lett l, j v t l tart , h l tlan t rsaik. – mondta. Mi jellemzi az r mteli, h l s, boldog embert? Hogyan gyakorolhatjuk ezt a mindennapokban? Ezekre a k rd sekre 10 pontban adta meg a v laszt: Fejezz k ki h l nkat, k sz net nket annak, akit ez megillet. Gyakoroljuk az optimizmust! T rekedj nk der re, vid ms gra, mosolyogjunk, nevess nk t bbet, mint eddig! bressz k fel, er s ts k s gyakoroljuk, de tartsuk is hat rok k z tt az altruizmust! (tegy nk j t m sokkal!) Er s ts k szeretetkapcsolatainkat, csal di, bar ti s t rsas egy ttl teinket! Gyakoroljuk az elismer , b tor t szavak haszn lat t, egyszersmind hagyjuk el a kritiz l st, min s t st, elmarasztal st! Tanuljuk meg az rt stresszekkel, s t kr zisekkel val megk zd snek el sz r a szem lyes, saj t magunkban t rt n felold s t, feldolgoz s t! (hogyan vezess k le) A megbocs t s k pess g nek gyakorl sa, a b ntudatos vagy ellens ges rz sek hordoz s nak megsz ntet se! Legy nk elk telezettek, motiv ltak s rem nyked k abban, hogy a c ljaink megval s that k! lj nk a jelenben (de ne csak a m nak!)! Testi-lelki-kapcsolati j l t fontos t tele a fizikai l nks g, mozg konys g, a testi aktivit s, sport! Ha ezt a 10 parancsolatot v giggondoljuk, tudatos tjuk, csakhamar vil goss v lik, hogy mindezt t rsas k zegben, csal dban, bar tokkal, szeretteinkkel egy tt tudjuk igaz n megval s tani! gy v lunk egyre h l sabb emberekk Isten s egym s ir nt! – mondta Kiss Szabolcs.

Ez az alkalom egyfajta r mter pia volt, de az r mh rrel, az evang liummal, Istennel s egym ssal val k z ss gben. Rendhagy alkalom volt ez a g rbedi gy lekezet let ben, de l that volt, hogy az r k ifjak is tudtak azonosulni az ifj s gi nekekkel, f leg annak mondanival j val.

Szóljon hozzá