Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Oktat, hitre nevel s k zszolg latot v gez – Interj Nagy-Bal Csab val
[*~ alt *]

Oktat, hitre nevel s k zszolg latot v gez – Interj Nagy-Bal Csab val

kep2noszfu295Forr s: http://www.frissujsag.ro/

Nagy-Bal Csab val, a S rospataki Reform tus Koll gium szatm ri sz rmaz s igazgat j val irod j ban besz lgett nk arr l, hogyan lett a nagy m lt int zm ny vezet je, s milyen eredm nyeket rt el az ut bbi k t v sor n int zm nyvezet k nt.

– Hogyan lett az int zm ny igazgat ja?

– H dmez v s rhelyen, a Sus ni Reform tus Egyh zk zs gben voltam istentiszteleten, s amikor kij ttem a templomb l, a kij ratn l ott volt a Reform tusok Lapja, melyben meg volt hirdetve a S rospataki Reform tus Koll gium igazgat i ll sa. Akkor gy gondoltam, hogy nem minden ember let ben adatik meg egy ltal n az a lehet s g, hogy ezt megp ly zhassa. Eld nt ttem, hogy megp ly zom. Igyekeztem mindennek ut naj rni, mint Luk cs, amikor az evang lium t meg rta. Nem volt t l r zs s llapot az iskol ban. A fenntart a be rkezett n gy p ly zatot tanulm nyozva gy d nt tt, hogy r m b zza az int zm ny vezet s t. Megneveztem a k t helyettesemet (addig nem voltak helyettesek) s az iskolalelk szt, akikkel le lt nk s eld nt tt k, hogy a semmihez nem k v njuk adni a nev nket. Azt is eld nt tt k, hogy mindenki mindenr l elmondja a v lem ny t m g akkor is, ha az nem egyezik m sok val. Amikor meghozunk egy d nt st, megk rdezz k a tan ri kar v lem ny t, s ha valakinek jobb tlete van, v ltoztatunk, de onnant l kezdve mindenkire n zve k telez a hat rozat. A k z s d nt st csak k z sen tudjuk megv ltoztatni. Ez amiatt j , mert senki nem j het semmilyen magyar zattal.

– Mik voltak a legfontosabb c lok?

– A l nyeg az volt, hogy a “csapat” ne a megye II-ben futballozzon, hanem a Bajnokok Lig j ban, iskolai szintre levet tve Pannonhalm val egy kateg ri ban. Ez az orsz g egyik legr gibb oktat si int zm nye, 1531-ben alap tott k, id n tartotta a 486. tan vnyit j t. Nem sok j t r k lt nk, egy mor lisan sz tesett tantest let volt, tizenh rom embert azel tt r gtak ki, kiment t oszt ly, szt l a fenntart csak k t oszt ly ind t s t enged lyezte, s m nusz negyvenhatmilli forintn l llt a p nzt r. Ebb l a helyzetb l kellett fel llni. Az p let cs ny n le volt pukkadva. Kidolgoztunk egy koncepci t s egy tervet, ami szerint azt megval s tjuk.

– Mi az, amit eddig siker lt megval s tani?

– A S rospataki Reform tus Koll gium amellett, hogy oktat, nevel, hitre nevel s k zszolg latot is v gez, joggal v rja el a sz l s a gyerek, aki idej n, hogy olyan szolg ltat st ny jtsunk neki, amivel a mai vil gban boldogulni tud. Ez az iskola a 486 v b l legal bb n gysz z vig tudta ezt produk lni, az rt volt vil gsz nvonal . A s rospataki di k b rhol a vil gon meg tudta llni a hely t, mert ezt kapta itt. Ma sem adhatjuk al bb. Ha megn zz k, hogy a mai vil gban mivel lehet boldogulni, azt lehet l tni, hogy nyelvtud sra sz ks g van, de a m szaki rtelmis gi p ly n val elhelyezked s lehet s g t is biztos tani kell, ebbe az orvost l a mez gazd szig mindenkit bele rtek. Van nek nk egy ltal nos iskolai tanint zm ny nk, amely itt, a k rny ken a legjobb. Minden vfolyamon egy oszt ly volt, sima k pz st ny jtott, m gis n m r a p ly zatomban azt javasoltam, hogy ott v ltsunk szerkezetet. Azaz ind tsunk k t p rhuzamos oszt lyt: az egyik legyen k t tannyelv (angol-magyar), a m sik pedig egy emelt szint matematika tagozatos. A k t tannyelv nyolc ven kereszt l a nyelvi k pz st k v nja megalapozni, a matematika tagozatossal pedig a re l tudom nyokat k v njuk megalapozni. Nem hitt ebben senki. A fenntart egy f l vig azzal nyaggatott engem, bizony tsam be, hogy van el g gyerek S rospatakon ehhez. Ugyanis van m sik k t ltal nos iskola is: egy r mai katolikus s egy llami, ott eddig mindig k t-k t oszt ly indult els ben, n lunk egy. n akkor is azt mondtam, nem az a k rd s, hogy van-e el g gyerek S rospatakon, a k rd s az, hogy mi tudunk-e olyan szint oktat st k n lni, hogy minket v lasszanak. Egyik sz l sem ellens ge a saj t gyerek nek. N lunk most van k t p rhuzamos oszt ly els ben is s m sodikban is, a m sik k t iskol ban nincs. A gimn zium szerkezete hasonl . Minden vfolyamon van egy k t tannyelv oszt ly (ez t ves k pz s), van egy emelt szint angol tagozatos oszt ly s van egy re l tagozat, melynek egyik fele k mia-biol gia, a m sik fele emelt szint angol s emelt szint informatika.

– Az iskola teljesen meg jult. Hogyan jutottak finansz roz shoz?

– Ahhoz, hogy az oktat s sz nvonalasan tudjon m k dni, olyann kellett tenni az iskola infrastrukt r j t is. K t vvel ezel tt itt minden Fr di s B ni korszak t id zte. Az iskol nak nagyon sok alap tv nya van. Ezek nagy r sz t v ndi kok m k dtetik, s van egy, amit maga az iskola. Az ut bbi sz ml j n volt tizenh tmilli forint, amit az egyik v ndi k adom nyozott. Ebb l fel j tottuk a f ldszinti termek fel t b torzattal, mindennel egy tt. A m sik fel re nem jutott p nz. Elmentem egy s rospataki v llalkoz hoz, aki f l vvel azel tt el kellett vigye a gyerek t az iskol b l, mert olyan atrocit s rte. Azt gondoltam, nem is fog fogadni, v g l azt mondta, van h sz perce r m. K sett tizen t percet, kider lt, hogy nem er nye a pontoss g, a besz lget s h rom s f l r s lett, az eredm nye pedig az, hogy fel j totta a f ldszinti r sz m sik fel t a saj t k lts g n.

Okt ber k zep n nagy al zattal j tt be az irod mba egy riember, aki mintha a magyar n pmes b l sz llt volna ki, ri si nagy sz bajusza, sz haja volt, s k t m ter magas volt. A besz lget st gy kezdte: “Hallom, cs m, te vagy itt az j fi . Mondd el nekem, hogy mit akarsz te itt csin lni. Van h sz perced”. Elmondtam, mi hi nyzik, erre azt mondta, m szaki felszerelts gben tud seg teni, rjuk ssze, mire van sz ks g. A kezembe nyomta a n vjegyk rty j t, elk sz nt s elment. K sz tett nk egy tervet: tven sz m t g p, tizenk t laptop, k t szerver s ehhez hasonl dolgok. Az sszk lts g t bb mint nyolcmilli -n gysz zezer forint volt. Az egyik igazgat helyettes azt mondta nagyon g nyosan: lmodozni lehet. Egyik p ntek d lut n elk ldtem e-mailben a tervet, majd k s bb kaptam a v laszt: adok nektek t zmilli forintot. H tf n a sz ml nkon volt a p nz. Egy id ut n felh vott, hogy megl togatna. Megmutattuk neki a laborat riumi rendszert, amit moderniz lni kellett. Elk sz lt a dokument ci , az sszeg 154 621 150,26 forint volt. Megn zte s azt mondta: ne apr zzuk el! Felkerek tette 160 milli ra, gy fel lehetett j tani a l pcs h zat is. Az elm lt vben a tan vnyit t m r a fel j tott iskol ban kezdt k.

– Asgy tudom, ezzel nem rt v get az iskola moderniz l sa. Mi k vetkezik most?

– Magyarorsz gon k telez a napi testnevel si ra mindenkinek. Jelen pillanatban az iskol ban sz znegyven testnevel si r t tartanak, de nincs megfelel tornaterem. Megl togattunk egy m sik v ndi kot. Bemutatkoztunk, elmondtuk, hogy milyen probl m kkal k zd nk. A v ndi k 770 milli t utalt t, egy m sik adott 170 milli t, egy harmadik 190 milli t, v g l az sszegy lt 1 milli rd 248 milli forinttal kezdj k el a sportcsarnok p t s t. 964 f r helyes, lel t val, 6 lt z vel, 6 vizes blokkal, konditeremmel, orvosi szob val stb. Egy ven bel l a terem m k dni fog.

– Az ut bbi id szakban t bb Szatm r megyei iskola tan rai s di kjai is megl togatj k S rospatakot. Milyen c llal t rt nnek ezek a l togat sok?

– Nagyon sokan k v ncsiak arra, hogy mit ny jt a di kok sz m ra ez az iskola. Itt nemcsak a k r lm nyekre gondolok – b r azok is nagyon fontosak -, hanem a szellemis gre is. Sokan elcsod lkoznak azon, hogy mennyire vonz is tud lenni a huszonegyedik sz zadban egy egyh zi iskola. M sok viszont amiatt j nnek – de gy gondolom, hogy ez a fentiek miatt t rt nik -, hogy testv riskolai kapcsolatot hozzunk l tre. Az ilyen k r sekre mi nyitottak vagyunk, ha l tjuk annak a c lj t s az ok t.

Elek Gy rgy

Szóljon hozzá