Kezdőlap / Szavalóverseny / Nyitott fülű és kitárt szívű fiatalok a Szilágyi Domokos szavalóversenyen

Nyitott fülű és kitárt szívű fiatalok a Szilágyi Domokos szavalóversenyen

Közel kilencven diák vett részt Batizon a hatodik alkalommal megszervezett Szilágyi Domokos egyházmegyei szintű szavalóversenyen. Az igehirdetés, a köszöntések, a szavalatok, a gyönyörű idő, de mindenekelőtt a gondviselő és tálentumokat adó Isten áldott alkalommá varázsolta a Szatmári Református Egyházmegye és a Batizi Református Egyházközség által megrendezett versmondó vetélkedőt.

A szombat délelőtt kezdődő istentiszteleten Kánya Zsolt Attila egyházkerületi ifjúsági szakelőadó hirdette Isten igéjét a kis Sámuelről, aki hallotta az Úr szavát, ezért válaszolt így: szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Arra kérte szolgatársait, tanárokat, pedagógusokat, nevelőket, hogy nyitogassák a gyermekek lelkét, szívét, fülét, hogy az evilági zajban tudjanak elcsendesülni és egy kis többletmunkával lelkileg, szellemileg is gazdagodni. Kovács Sándor esperes köszöntésében folytatta az igehirdető gondolatait felhívva a figyelmet az édes magyar anyanyelvünk őrzésére. Nagy Szabolcs a rendezvény fővédnöke azokra a református magyar értékekre hivatkozott, amelyek meghatározzák élete mindennapjait.

Király Lajos egyházmegyei főjegyző, házigazda batizi lelkipásztor üdvözlő szavaiban megköszönte a támogatóknak és a tanerőknek, valamint a lelkipásztoroknak, felkészítőknek, hogy az egyre nagyobb gyermeksereget megmozgató szavalóverseny mellé álltak. Továbbá elmondta, hogy Szilágyi Domokos ún. poeta doctus, azaz művészetét tudományos alapossággal ismerő költő volt. Arról irt, ami az ember életében van, nem volt „copypaste” költő, nem játszotta meg magát. Álarcnélkülisége, egyedisége a mai fiataloknak is vonzó és példamutató. A lelkipásztor utalva Kálvin János halálának 450 éves évfordulójára megjegyezte: a kálvinizmus Szilágyi költészetére is nagy hatással bírt.

Ezután a versmondóknak összesen két szabadon választott verset kellett mondaniuk, melyek közül az egyik Szilágyi Domokostól, a másik pedig a magyar irodalom istenes versei közül való volt. A zsűri tagjai, akiknek évről évre nehezebb dolguk van, a következőek voltak: Szilágyi Éva a Szatmárnémeti Református Gimnázium igazgatónője, András Gyula színművész, Barbara Beáta pszichológus, Gaál Gyula színművész, Kereskényi Sándor irodalomtörténész, muzeológus, Kovács-Széles Andrea tanítónő, Lovász Erzsébet tanár, Méhes Katalin színművész és Dr. Vass Zoltán orvos.

Mindenki jutalommal tért haza, az előkészítő osztályban tanulók is könyvet és oklevelet kaptak. Több korcsoportra oszlott a mezőny, így az első és második osztályosok között az első díjat Király Rebeka és Csapó Ilyés Panna nyerte el, a második Ilonczai Zsófia, a harmadik Zilahi Kató Péter lett. A harmadik és negyedik osztályosoknál az első helyezett Puskás Panna, a második Ary Dávid, a harmadik pedig Kállai Hanna. Az öt-nyolc osztályban, szintén kiélezett csatában a dobogó felsőfokára Kánya Réka állhatott, Csapó Ilyés Fruzsina lett a második, Tasnádi Tímea és Nagy Botond a harmadik helyen osztoztak. A gimnazisták csoportjába Ary Dalma védte meg címét, Paku Zoltán és Gyenes Kincső a második, Oláh Erik pedig a harmadik. Persze mondani se kell: mindenki nyert.

A Yakuza Sportklub batizi szelekciójának bemutatója, amit Soós Róbert vezetett le, a nyitott fülek után, tágra nyílt szemeket és csodálkozással eltátott ajkakat követelt. A fiatalsereg lelkesedése, versmondó készsége arra bátorított minden jelenlevőt, hogy a hagyományainkat nem ápolgatni kell, hiszen nem beteg, hanem éltetni és továbbadni ennek a reménykeltő fiatal generációnak. Ez Batizon ismét sikerült!

Szóljon hozzá