Kezdőlap / Lelkészértekezlet / Nyári lelkészértekezlet a szatmárnémeti zsinatról

Nyári lelkészértekezlet a szatmárnémeti zsinatról

Megtartották a Szatmári Református Egyházmegye nyári lelkészértekezletét, a vendég előadó Dr. Buzogány Dezső a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet egyháztörténet-tanára volt.

Kedden délelőtt 10 órától a Szatmárnémeti-Németi Református Egyházközség gyülekezeti termében Sipos Miklós házigazda lelkipásztor hirdette az Igét szolgatársai előtt a Lukács evangéliuma 5. részének 17-től 26-ig terjedő versei alapján. A gutaütött, azaz a stroke-beteg meggyógyításáról szóló történetnek vannak mindig időszerű üzenetei. „Beteg világ, nagyon beteg.” – fogalmazza meg Ady Endre is egyik versében. Jó lenne, ha tudnánk tiltakozni ez ellen, hogy ma ez nem így van, de a lelki gutaütés jelei az életünkben manapság is fellelhetőek. De ne álljunk meg siránkozni! Az Úr ereje gyógyítást hoz. Aki ezt hittel elfogadja, meggyógyul. Ma sem Krisztuson múlik egymás megerősítése. Vigyázzunk, nehogy tőlünk, miattunk legyen beteg a világ!

Az igehirdetést követően Máthé Róbert egyházmegyei lelkészértekezleti elnök köszöntött, majd adta át a szót Dr. Buzogány Dezső egyháztörténésznek. Ő a jelenlevő lelkészek nagy részét tanította, ezért egy kicsit nosztalgiázhattak is az örök teológusok.

Az előadás témája az 1646. július 10-én, 370 évvel ezelőtt megrendezett szatmárnémeti nemzeti zsinat volt. Szinte minden országrész képviseltette magát ezen a zsinaton, ahol a fejedelem I. Rákóczi György fejedelem is részt vett. Tolnai Dali János puritán egyházújító tevékenységeire, elképzeléseire adott választ ez a zsinat. Volt, amit elfogadtak ebből, volt, amitől óvtak. Ennek értelmében például a keresztséggel kapcsolatosan elhatározták, hogy csak keresztszülőkkel a gyülekezet jelenlétében lehet kiosztani ezt a sákramentumot, a leányok számára biztosítani kellett tanulás lehetőségét, de a naponkénti bibliaolvasást is szorgalmazták.

A legvitatottabb pontja a zsinatnak a presbitériumok felállítása volt, ami elől a zsinat elvben nem zárkózott el, de a gyakorlati megvalósulást nem szorgalmazta. „Ez az intézkedés, mely másutt szükségesnek és hasznosnak bizonyult, nálunk a mi népünk között, alig állítható fel, sőt azt a mi polgári rendünk külön­böző akadályok miatt lehetetlennek is tartja.” Elismeri annak „sokszerű jeles hasznait s Krisztus és az apostolok rendelete és a régi egyház gyakorlata szerint” való voltát. Csak a viszonyokat nem tartja még egyelőre kedvezőknek a felállítására, részben „a nép nyomorult és szolgai állapota és képességhiánya”, részben a fejedelem és a világi urak ellenzése miatt.

Mindenesetre a presbitériumot, mint az egyházban működő világi testületet a németi zsinat óta tartják számon.

Az érdekes előadás után a lelkészek több kérdést tette fel az előadónak, értékes beszélgetés alakult ki.

Szóljon hozzá