Kezdőlap / imahét 2017 / N zz magasabbra, m lyebbre s messzebbre! – Cs ry Istv n p sp k imaheti gondolatai (k t nyelven)

N zz magasabbra, m lyebbre s messzebbre! – Cs ry Istv n p sp k imaheti gondolatai (k t nyelven)

“Anani s elment, s bement abba a h zba; r tette kez t, s ezt mondta: “Aty mfia Saul, az Asr k ld tt engem, az a J zus, aki megjelent neked az ton, amelyen j tt l, s az rt k ld tt, hogy l ss, s megtelj Szentl lekkel.” s egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szem r l, jra l tott; azut n felkelt, s megkeresztelkedett, majd miut n evett, er re kapott.” (Ap.Csel.9,17-18)

Kedves Testv reim!
Imahet nk harmadik napj n P l apostol megt r s nek t rt net b l vett r szlet vil g tja meg a k zponti zenetet, amely gy sz l: “…mostant l fogva senkit nem ismer nk test szerint, most m r t sem gy ismerj k.”(2Kor.5,16) Akkor Korinthusban, ma Nagyv radon, ugyan gy zsi ban s Eur p ban, avagy h v k s k telked k k z tti fesz lts gben egyre hangs lyosabban kell k pviseln nk a Krisztus gy nek mindenek el tt s mindenek felett val szolg lat t. Krisztus gy nek felv llal sa nem maradhat egy ni akci , vagy r szk z ss gek kiv lts ga. A megt rt ember nem z rk zhat el a vil gt l, hanem minden erej vel m sokat is er s t, j l t s val j szeml letet alak t ki. Mindezeket -term szetesen- Krisztust l elnyert er vel s l t ssal. “Minden n phez” elk ld parancsa rv nyes s teljes t se s rget bb, mint b rmikor, mert kev s kiv tellel ezek a n pek igyekeznek a kereszty ns get idegen terekre terelni s sz munkra idegen gondolatokat, szok sokat, valamint elfogadhatatlan letvitelt re nk er ltetni. Az anyaszentegyh z felekezetei k z sen felv llalt Krisztust k vet magatart ssal rem lhetnek j v t, az im dkoz k egys ge lland b v l k rk nt nyitott kell v lljon a k telked tkeres k el tt.
Egyh zr szeink kumenikus imahete minden napi zenet vel meg kell sz l tsa a n vleges kereszty neket, az ateist kat, az antiklreikalizmus j gyn keit. Szavunk kell legyen minden vil gvall shoz, vall sok k nt s be rejt z agresszorokhoz. zenet nk lehet mindenkihez, miut n megvizsg ltuk nmagunkat, felfedt k v tkeinket s jra rtelmezt k hely nket s feladatunkat. Ez rt is ldott alkalom, hogy P l megt r s nek esem ny b l feleleven ts nk egy, erre a feladatra r vil g t r szletet. Tegy k ezt gy, hogy nmagunkra n zve forduljunk m sok ir ny ba, a magunk t kr ben felismert hi nyt, vagy torzul st magunkon jav tva m soknak is aj nljuk.
Anani s a Damaszkuszban l tan tv ny ismerve Saul m ltj t el it lettel kezeli t. Jogos felh borod ssal eml kezik meg a f papok b renc r l, arr l az emberr l, aki ld zi az evang liumot keres ket. A l that , hallhat val s g tragikus. Anani s m g nem rtes lt Krisztus beavatkoz s r l. Ennek nyom n mennyei f nny villant, Saul a f ldre rogyott, majd Krisztust hallotta. Az Asr szava egyszerre k t l nyeges c lt rt el. El sz r Saul el tt nyilv nval lett Krisztus val s ga, val s gos hatalma. M sodszor, elker lhetetlen l szembes l nmaga gyarl s hal lba hajl sors val. Krisztus igehirdet se ma is ez: nyilv nval letre sz l t tan t s, mely rem lhet leg letre sz l is, ugyanakkor letform t v lt buzd t s, amely a hal l metsz fogai k z l szabad t. Sault m r nem lehet az eddigi test szerint fogadni. Anani s is Krisztust l hallja a Saul trag di j t befejez esem ny h r t. Az tnak v ge lett, a folytat sa m r teljesen j s gy keresen m s els sorban lelki rtelemben. zenn nk kell a trag di k rv ny ben szenved knek, hogy Krisztus k szen ll, megsz l t, felseg t, hazavezet! Az Egyenes utc ba mag hoz t r Saul, megtal lta jobbik nmag t, s t kozl k nt Krisztus hoz rkezett. Mennyei beavatkoz s n lk l mindez soha napvil gra nem ker l lappang rt k maradt volna. Sok ilyen lappang rt k rt kell nek nk t rden llva Istenhez k ny r gn nk!
A t kozl fi most is ld sban r szes l. Anani s J zus Krisztus nev ben teszi kez t a fej re s l t sa meg jult, maga Szentl lekkel megtelt. A szem lyis g ben kicser l d tt ember Krisztusnak k sz nhet en magasabbra, m lyebbre s messzebbre l t. A megv ltott embert k rnyezete, mint magasb l vezetett, felebar tai rt m lyre ereszked , a t rsai rt messze mer szked testv rt l tja. Az j l t s s meg j tottnak n zett Saul megtelik Szentl lekkel. Mindenek legnagyobb aj nd ka ez. Krisztus g rete, Isten hatalma, a Vigasztal jelenlev . Amit a Szentl lek megt lt, onnan kiszorul minden m s. Saul ilyen v ltoz sok ut n meger s dik s talpra ll, mint L z r, a naini zvegy fia, Jairus le nya. Krisztus, aki meghalt a vil g rt, felt madt a vil g rt, hogy ne a s rbasz ll s b nata nyugtalan tson, hanem az r k let rem nye. Saul megkeresztelkedik, mintegy v laszol a mennyei aj nd kokra, k ri a Krisztushoz tartoz s jegy t. K zben alig lesz jelent s, hogy a kereszts gben is Krisztus az aj nd koz , mert fogad be, jegyez el, k ld az v i k z . A megkeresztel s m ban gyakorolt form i ebb l a t rt netb l egyike sem kap igazol st, mert magasabbrend zenetre kell figyeln nk, m gpedig: Krisztus test hez val betagol d s lelki tartalma, ami minden forma fel emel benn nket.
Krisztusban dr ga Testv reim! Er s dj n benn nk Krisztus mindenhat hatalma, hogy egyre b trabban sz l thassunk meg egyel re bizonytalankod testv reket, akik pedig vel nk egy tt messzebbre, m lyebbre, magasabbra n zhetnek, miut n a testi val s g f l tt megl thatjuk ama mennyeit! men!

PriveAYte mai sus, mai n ad ncime AYi mai departe

“Azi a mers Anania AYi a intrat n cas AYi, pun ndu-AYi m inile pe el, a zis: Frate Saul,Domnul Iisus, Cel ce i S-a ar tat pe calea pe care tu veneai, m-a trimis ca s veziiar AYi AYi s te umpli de Duh Sf nt. Azi ndat au c zut de pe ochii lui ca niAYte solzi; AYi av zut iar AYi AYi, scul ndu-se, a fost botezat..” (Fapt. Ap. 9,17-18)

Dragii mei Fra i n Hristos!AZn a treia zi a S pt m nii de rug ciune nt mplarea convertirii Apostolului Paul nelumineaz mesajul central n felul urm tor: “…De aceea, noi nu mai AYtim de acum penimeni dup trup; chiar dac am cunoscut pe Hristos dup trup, acum nu-L maicunoaAYtem.”(2Cor 5,16).Atunci, n Corint, azi n Oradea, la fel n Asia AYi Europa, c nd tensiunea dintrecredincioAYi AYi necredincioAYi este accentuat , trebuie s susE�inem nainte de toate exemplulDomnului Hristos. Bisericile noastre prin mesajele zilnice ale S pt m nii de rug ciunepentru Unitatea CreE�tinilor, trebuie s se adreseze tuturor, chiar E�i necredincioE�ilor. Avemmisiunea de a trimite mesajul evangheliei c tre toat lumea. Anania din Damasc, cunosc nd trecutul lui Saul l trateaz cu prejudiciu. AZAYi aduce amintecu revolt despre omul care a fost sluga arhiereilor, i-a persecutat pe cei care AYi-au c utatm ng iere n evanghelie. Anania nu a auzit despre interven ia lui Hristos n viaE�a luiSaul, c nd acesta a c zut n genunchi AYi a auzit vocea lui Hristos. AZn cuv ntul luiDumnezeu a devenit evident existen a AYi puterea real a lui Hristos, iar Saul s-aconfruntat cu destinul s u care duce spre pierzanie. Hristos AYi azi ne arat drumul spreviaE� .AZn numele lui Hristos Anania pune m na pe capul lui Saul, iar acesta este cuprins deSf ntul Duh. Omul cu personalitatea schimbat mul umit lui Hristos priveAYte mai sus,mai n ad ncime AYi mai departe. Cei din mprejurimea omului m ntuit v d n acesta unfrate condus din ceruri, care pentru confra i coboar n ad cimi AYi ajunge departe.Dragii mei Fra i n Hristos! S se nt reasc n noi puterea atotputernicului Hristos, ca s ne adres m cu ndr zneal fra ilor noAYtri nesiguri n credin , celor care mpreun cu noiar putea s priveasc mai n sus, mai n ad ncime! Amin!

Szóljon hozzá