Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / N zz fel, reform tus magyar! – SZIKE Ap ban
[*~ alt *]

N zz fel, reform tus magyar! – SZIKE Ap ban

Kiss saj tosabb m don, de a SZIKE is megtartotta nemzeti nnep t. A soron k vetkez egyh zmegyei ifialkalmon, az apai reform tus templomban, az id j r snak k sz nhet n kicsit adventi hangulatban, sz lt a fiatalos dics t s s az igei buzd t s.

Vas rnap k t ifj s gi egy ttes is vezetett a dics t sben, a B zz Band mellett megsz letett az egyh zmegye m sik kereszty n k nny zenei csapata is, melynek neve Szegletk .

Koraeste 6 rakor mindenekel tt a helyi gy lekezet k rusa adta meg a hangot: Dics rj tek az Urat! Az ifjak bibliaolvas sa, im ds ga s neke ut n Kiss Szabolcs helyi lelkip sztor hirdette az Ig t: “Mert ti, testv reim, szabads gra h vattatok; csakhogy a szabads g ne legyen r gy a testnek, s t szeretettel szolg ljatok egym snak.” (Galat 5,13) Minden fiatal v gyik a szabads gra, de ezt a szabadit n l, J zusn l lehet megtal lni. Nem rdemes a t kozl fi tj ra l pni, de minden t kozl fi nak van es lye r tal lni a szabads gra, az Aty n l. – sz lt a szabads gr l sz l evang lium.

R cz Ervin szigetlankai lelkip sztor, az egyh zmegye ifj s gi el ad ja Reform tus magyar, magyar reform tus?! – c mmel tartott interakt v el ad st. Miut n tiszt z dott az, hogy mit jelent reform tus magyarnak lenni, a lelkip sztor arra a Bocskai Istv n fejedelemre mutatott, aki a reform ci genfi eml km v n l egyetlen magyark nt, a t bbiekkel ellent tben nem lefel , hanem felfel n z. Ennek ellen re a mi reform tus magyar n p nk b skomor, szomorkod , enn kfogva sokszor hi nyzik let b l a h la, s ez az egyik oka annak, hogy egyre ink bb fogy, apad. “Nem vagyok hajland n p nk kopors ja el tt fekete ruh ban menetelni. Van evang lium, s ha ezt komolyan vessz k, megfordulhat minden statisztika. N zz nk fel a mi egyetlen p sztorunkra, a vele val kapcsolatunkon m lik minden.” – b tor tott az el ad . Az el d st k vet en a jelenlev ifjak s m rs kelten fiatalok egy tt v laszoltak is neksz val, im ds gban a p sztor h v hangj ra: “Mindenem Ti d, az eg sz letem A sz vem teljesen tadom neked Saj t terveim s b szkes gemet Most l badhoz teszem, s j letet nyerek”

Szóljon hozzá