Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / N pf iskola indulhat Szatm ron

N pf iskola indulhat Szatm ron

S rospataki vend gei voltak a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye Esperesi Hivatal nak. Tarr Csaba s Dr. Sz lyes Ferenc l ncosi presbiter megh v s ra dr. Szab D niel a Magyarorsz gi Presbiteri Sz vets g tiszteletbeli eln ke s P sztor Gyula a s rospataki teol gia akad miai lelk sze is elj tt, s t j koztatta a szatm ri esperest, valamint a v rosi lelkip sztorokat az j lehet s gr l.

Kir ly Lajos esperes nyitotta meg igei gondolataival a besz lget st: ” , Urunk, Isten nk, mily fels ges a neved az eg sz f ld n” (Zsolt 8,10) Az ember rendeltet se az sz vets g tan t sa szerint az, hogy: ljen, szeressen, uralkodjon s dics rje az Istent. Ahol elmarad Isten dics t se, ott az ember nem ismerte fel nmaga tehets ge, adotts ga s gy moltalans ga k z tti fesz lts get. Ahol elmarad a h lasz Krisztus helyettes szenved s rt s b n ldozat rt, ott az ember ker l a dics ret k z ppontj ba. Ezt k vet en a vend gek ismertett k az j lehet s get.

A S rospataki Reform tus Teol giai Akad mia a gy lekezeti munka t mogat s ra, a presbiterek s gy lekezeti munk sok szolg latra val min l teljesebb felk sz t se rdek ben n pf iskolai form ban laikusoktat st v gez. Ezzel a k pz ssel egyfel l tov bb k v nja vinni a Koll gium n pf iskolai r ks g t, m sfel l k ldet snyilatkozat nak megfelel en igyekszik a reform tus egyh z ig nyei szerint min l t bb szinten munkat rsakat k pezni. A N pf iskola c lja, hogy seg tsen felk sz lni a gondnoki, presbiteri tiszts ggel j r feladatok, illetve a gy lekezetben v llalt szolg latok ldott bet lt s re. Az a rem nys g k, hogy Isten Ig j nek, hitvall sainknak, az egyh z t rt nelm nek m lyebb megismer se, a gyakorlati szolg latok megbesz l se seg thet eligazodni az egy ni let k rd seiben s helyt llni Istent l nyert feladatok elv gz s ben. A jelentkez snek nem felt tele az retts gi megl te, sem pedig v lasztott gy lekezeti tiszts g bet lt se. Fontosabb ezekn l az Istennek tetsz letre s az t dics t szolg latra val bels elk telezetts g.

V rj k a jelentkez st Szatm rn meti v ros lelkip sztorai, valamint Kir ly Lajos esperes, akinek esperesi programj nak egyik r sz t k pezte a tov bbk pz si lehet s gek t rh z nak b v t se. Teh t minden rdekl d jelentkez s t szeretettel v rj k!

Szóljon hozzá