Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / „Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk.” – XIII. Kárpát-medencei Imanap Szamos-negyeden

„Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk.” – XIII. Kárpát-medencei Imanap Szamos-negyeden

Az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége által elkészített, bemutatkozó, ismertető, liturgiás anyag alapján a 13. imanapon Erdélyért imádkoztak a református nőszövetségek tagjai szerte a Kárpát-Medencében.

Igy tettek Szatmár-Szamos-negyed református templomában is. Imádkoztak a helyért és népért, sok magyar testvér ősi szülőföldjéért, hiszen Isten boldog jövőt akar adni nemzetünknek, ott ahol őseink több mint ezer éve éltek és ahol az utódok ma is békére vágynak. Megmaradásukért, anyanyelvükért, gyermekeik jövendőjéért küzdenek. Imádkozzunk értük: „Ne hagyd elveszni Erdélyt Istenünk.” – szólt a felszólítás az eseményre való meghívó adventi körlevében.

Vasárnap 17 órától Lukács Margit, aki szép kisérettel érkezett Kalotaszegről, hirdette Isten Igéjét a János Evangéliuma 20. részének 18. verse alapján: „A magdalai Mária elment, hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki.” Mária, akit Jézus voltaképpen meggyógyított, kihozott a mélységből, feladatot kap. Megszokott komfortzónájából ki kell mozdulnia és el kell indulnia a tanítványok felé az örömhírrel. Az evangéliumot hirdetni szavunkkal és tettünkkel, ez a feladatunk. – biztatott az igehirdető.

„A 2018-as esztendő adventjén hálás a szívünk, hogy Istenünk ebben az évben sem hagyott feladatok nélkül, de mind ezek mellé bőséggel adta az erőt, a bátorítást, az áldást, hogy küldetésünknek hűséggel eleget tehessünk. A nőszövetségi beszámolókból arról értesültünk, hogy egyházkerületünk gyülekezeteiben asszonytestvéreink fáradhatatlanul és örömmel szolgálnak az Úrnak. Köszönet illesse őket minden munkájukért.” – mondta köszöntőjében Bogya Kis Mária házigazda lelkipásztornő, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület nőszövetségi elnöke.

Király Lajos esperes Lukács Evangéliuma 1. részének 21. versével köszöntötte a jelenlevőket: „A nép várta Zakariást, és csodálkozott, hogy a templomban késik”. Jézus születését megelőző újszövetségi történettel kapcsolatosan az elöljáró elmondta, hogy az adventi időszak a várakozás ideje is egyben. A várakozás kultúra-és generációfüggő is, hiszen másként várakozik egy indiai, mint egy európai ember, ugyanakkor egy ifjú és egy idős ember között is különbség mutatkozik a várakozás tekintetében. Az esperes napi eseményekkel alátámasztva ecsetelte, hogy milyen érzéseket kelt, és hogy mi a különbség a rossz (akár patologikus) és a jó várakozás között. Összegezve elmondta, hogy a várakozás lényegében ráhangol és felkészít az ünnepre.

Ezt követően bemutatták az imanapi programot és imádságokat a Szatmári Református Egyházmegye Nőszövetsége Vezetőségének tagjai: Nagy Erika egyházmegyei nőszövetségi elnök és Szilágyi Noémiegyházkerületi nőszövetségi titkár vezetésével Kovács Zsuzsanna és Kala Noémi lelkésznő, Sipos Erzsébet és Korda Ildikó lelkészfeleségek, Szeles Katalin egyházmegyei nőszövetségi alelnök.

Az igehirdető vendéglelkésznő röviden bemutatta az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségének életét, egyházmegyékre lebontva, majd még a szeretetvendégség előtt szívből és talán aktuálisabban hangzott a magyar és a székely himnusz.

Szóljon hozzá