Kezdőlap / Presbitériumok / Nagybányán lesz az évi presbiterkonferencia

Nagybányán lesz az évi presbiterkonferencia

Forrás: Harangszó

Éves közgyűlését tartotta a Királyhágómelléki Egyházkerület Presbiteri Szövetsége március 19-én Nagyváradon, az Egyházkerületi Székház dísztermében, az egyházmegyék PSZ-elnökeinek, illetve a delegált küldöttek részvételével.

A közgyűlés áhítattal vette kezdetét Dénes István generális direktor szolgálatával, aki igemagyarázatát a 4Móz 29,12-re alapozta. Az egyház olyan mint egy szekér, amelynek elején ott van a lelkész, főgondnok, gondnok, hátulról  pedig a presbiterek tolják a szekeret. Van, amikor nehezen tudjuk a szekeret előre tolni, de mindenképpen meg kell próbálni! – magyarázta a lelkipásztor.
Az áhítatot követően László Kálmán, egyházkerületi PSZ-elnök köszöntötte a közgyűlés résztvevőket, kiemelve, hogy vannak akik, azért hogy itt lehessenek, több száz kilométert utaztak, köztük a meghívott vendégek: az Erdélyi Egyházkerület PSZ-titkára: Balla Árpád, a Magyar Református Presbiteri Szövetség elnöke: dr. hc. Szabó Dániel, valamint Szilágyi Sándor főtitkár. Utóbbi az anyaországi testvérek jókíváságait tolmácsolta: nem azért jöttünk ide, hogy dicsekedjünk, hanem azért, hogy tanuljunk, hiszen a Királyhágómelléki Presbiteri Szövetség előttünk jár sok mindenben – mondta Szilágyi Sándor, majd a 112. Zsoltár 5. versét idézte: „Jó annak az embernek, a ki könyörül és kölcsön ad; dolgait pedig igazán végezi.”
A számbavételt követően került sor a egyházmegyei elnökök, a sajtóreferens, a gazdasági bizottság, illetve az elnöki, főtitkári beszámolókra, amelyekből megtudhattuk, hogy lényegében már minden egyházmegyében beindultak a presbiteri tevékenységek, rendezvények és képzések.
Az elmúlt évet pozitív gazdasági mérleggel zárta a Szövetség – derült ki a gazdasági beszámoló végén.  Ez annak is köszönhető, hogy presbitereink felismerték azt, hogy a befizetett tagsági díj nyújt anyagi hátteret az egész év folyamán megrendezésre kerülő rendezvények lebonyolításához. Igaz még nem mindenütt ismerték fel ennek jelentőségét, de egy felfelé emelkedő irányzat mutatkozik.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2011-es évre a tagdíjat, amely változatlanul 10 lej marad.
Venter Miklós, egyházkerületi PSZ-főtitkár bemutatta a Közgyűlésnek az új alapszabály és működési szabályzat tervezeteit, amelyeket megvitatásuk és kiegészítésük után a Közgyűlés egyhangúlag elfogadott.
Ugyancsak a főtitkár beszélt a 2010-ben megrendezett programokról, illetve az elnökség részvételéről különböző konferenciákon, rendezvényeken, képzéseken, valamint az elmúlt esztendőben lebonyolított egyházmegyei és egyházkerületi választások lebonyolításáról és eredményeiről presbiteri szemszögből.
Venter Miklós tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az idén újból megrendezésre kerül a hidalmási munkatársképző tábor augusztus 5-7–én, amelyre szeretettel várják a jelentkezőket. Azt szeretnék elérni, hogy egyházmegyénként legalább 2-3 presbiter vegyen részt, de annak örülnének a legjobban, ha túljelentkezés lenne.
László Kálmán és Márton Jenő jegyző, a Nagybányai Egyházmegye PSZ-elnöke bejelentették, hogy az idei, VII. partiumi presbiterkonferencia megrendezését a nagybányai egyházközségek vállalták fel. Időpontja: augusztus 26-28., idejében várják a jelentkezéseket.
A délutánra húzódott megbeszélés hozzászólásokkal, javaslatokkal folyatódott, majd a szervezők szeretetvendégségben részesítették a jelenlévőket.
Tóth Zsigmond

 

Szóljon hozzá