Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Mutassuk meg k z s hitb li er nket! – M jus 20, Nagyv rad!!!
[*~ alt *]

Mutassuk meg k z s hitb li er nket! – M jus 20, Nagyv rad!!!

M jus 20- n im dkozzunk egys g nk rt egy tt Nagyv radon! – k rte a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye Esperesi Hivatal ban Cs ry Istv n a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let p sp ke a szatm riakt l is.

A sajt t j koztat n a p sp k n k v l jelen volt helyettese: Forr L szl egyh zker leti f jegyz s h rom esperes: Tolnay Istv n nagyk rolyi-, Gell n S ndor nagyb nyai- s Kir ly Lajos szatm ri.

A sajt k pvisel i k z l megjelent: Elek Gy rgy (Friss Asjs g), Kocsis Zolt n (szatmar.ro), Sebesty n El d (karolyirefegyhazmegye.ro), Fodor Lajos (Informatia Zilei s ITV), de a Harangsz R di ban, gy a City R di ban is tud s tunk majd az esem nyr l.

Az egyh zi el lj r kat s a sajt k pvisel it R cz Ervin lelkip sztor, a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye sajt referense k sz nt tte, majd tadta a sz t Cs ry Istv n p sp knek.

A sajt t j koztat n szeretetteljes megh v s hangozott el: A Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let Nagyv radra, az si v rba h vta vend geit a vil g minden r sz r l. A Reform tus Egys gnap k z s nneps g nek zenete: rizd a v rat! N hum pr f ta figyelmeztet s t az rt v lasztottuk, mert magunk nak s id szer nek tartjuk. seink a v radi v rat nagy ldozattal rizt k, ha kellett jra p tett k. S rtak a romok felett, r ltek a meg jul s rt. Ma a v r fel jult k nt sben fogadja a vend geket, mintha szimbolikus zenetet k zvet tene ez, a meg julni v gy l leknek nagy es lye van! Ha ezek a falak annyiszor meg p ltek, nek nk mi rt ne lenne lehets ges ugyan az! Legyen meg jul sa reform tus anyaszentegyh zunknak, magyar nemzet nknek. Legyen led se, s lesz az 500 vre sok vsz zad, ha az nyomdokait k vetj k, aki meghalt, hogy felt madjunk! rizd a k z s v rat, s benne mindenki a mag t is! – sz l a megh v s.

“M jus 20- n erre szeretn nk b ztatni protest ns n p nket, hogy: vissza Istenhez, vissza a gy lekezetekbe, vissza arra az tra, ahol az ember igazi boldogs got tal l. Minden pozit v hozad k val egy tt a humanizmus az egy n mindenekfelettis g t hirdette. Isten f l helyezte teh t az egy nt. tsz z vvel k s bb ugyanez a helyzet: az ember azt gondolja, hogy Isten f l tt a helye. K zben erk lcsi norm k vesznek el, rt kek vesz tik el fontoss gukat. Keress k a boldogs got s nem rtj k meg, hogy azt csakis Istenen kereszt l rhetj k el. Ha visszatal ln nk Istenhez, akkor nem lenne nemzeti probl m nk, nem kellene f lten nk vil gunk j v j t”, fogalmazott a p sp k.

“Nem nmagunk rt gy l nk majd ssze Nagyv radon, hanem hogy egy tt dics ts k Istent s hogy rezz k a k z ss g t mogat , meger s t erej t. Hogy felmutassuk k z s hitb li er nket”, jelentette ki Kir ly Lajos szatm ri esperes.

Az hit s az egys g megtart erej r l besz lt Tolnay Istv n, a nagyk rolyi egyh zmegye s Gell n S ndor, a nagyb nyai egyh zmegye esperese is. “Mutassuk meg, hogy a protest ns rt kekkel jobb tudjuk tenni a vil got”, buzd tott el bbi. Forr L szl , a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let f jegyz je ismertette a Reform tus Egys g Fesztiv l r szletes, sokoldal , sz nes programj t. Mindenkit szeretettel v rnak teh t Nagyv radra, m jus 20- n.

Szóljon hozzá