Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Munkat rsk pz s a L ncosban – harmadik felvon s
[*~ alt *]

Munkat rsk pz s a L ncosban – harmadik felvon s

Ism t sz p sz mban vettek r szt lelkip sztorok, f gondnokok, gondnokok, presbiterek s diak nusok a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye Presbiteri Sz vets g nek a Szatm rn meti K lvin J nos Reform tus Imah zban megtartott presbiteri s diak niai munkat rsk pz s n.

Szombaton d lel tt Bogya-Kis Ferenc a Szatm r-Szamos-negyedi Reform tus Egyh zk zs g lelkip sztora nyitotta meg h tat val az alkalmat: “A teljes r s Istent l ihletett s hasznos a tan t sra, a fedd sre, a megjobb t sra, az igazs gban val nevel sre, hogy t k letes legyen az Isten embere, minden j cselekedetre felk sz tett. (2 Tim 3, 16-17)

P sztor Gyula s rospataki akad miai lelk sz az Ige meg rt s r l adott egy p r hasznos tan csot. Fontos p ld ul, hogy reggel olvassunk Ig t, s im dkozzunk el tte, hogy szem lyes zenett v ljon.

Dr. Csorba D vid f iskolai docens egyh zt rt neti el ad st tartott a reform ci r l, a g lyarabokr l, meghat roz zsinatokr l, s sz t ejtett arr l, hogyan lt k meg a t rt nelemben a jubileumi, centen riumi reform ci vfordul kat. Egy rtelm , hogy a legnyugodtabb jubileumi nnepl s most zajlik. Besz lt arr l is, hogy milyen elv r sok alakultak ki az id k sor n, a Biblia alapj n a presbiterek fel : mindenki v gezze a feladat t, hal szok s ne vad szok legyenek, legyenek igaz tudom nyban j rtasok, higgadtak, nem fecseg k, h gazd k, rendtart k-

Az el z k pz s ta, azaz az ut bbi hetekben kider lt, hogy Magyarorsz g k zt rsas gi eln ke nemzeti nnep nk n a Magyar rdemrend k z pkeresztje polg ri tagozata kit ntet st ny jtotta t Szab D niel lelkip sztornak, a munkat rsk pz s k Dani b csij nak, a Magyar Reform tus Presbiteri Sz vets g volt eln k nek, a Kolozsv ri Protest ns Teol giai Int zet tiszteletbeli doktor nak, a rendszerv lt st k vet en az egyh zi int zm nyek jraind t sa rdek ben v gzett kiemelked munk ja, valamint a hazai roma k z ss gek s a hat ron t li r szorul k k r ben kiv teles elhivatotts ggal v gzett sz les k r misszi s tev kenys ge elismer sek nt. , ak rcsak az el z k t alkalmon, most is megragad , lend letes misszi i besz mol t tartott, besz lve a k nai s az indiai kereszty ns gr l.

Genda rp d Szabolcs pety ni lelkip sztor nektan t sa sz nes tette m g az alkalmat, a szeretetvend gs g sor n pedig tbesz lt k az elhangzottakat.

Szóljon hozzá