Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Minden kész – Ökumenikus Női Imanap

Minden kész – Ökumenikus Női Imanap

Huszonhetedik alkalommal szervezték meg az Ökumenikus Női Imanapot világszerte, melyhez a szatmári imádkozó asszonysereg is szép számban csatlakozott. Az imanap anyagát a szlovéniai keresztyének állították össze.

Pénteken 17 órától a Szatmárnémeti Magyar Baptista Imaházban több felekezet is képviseltette magát az imaalkalmon. Túlnyomórészt reformátusok voltak jelen, de a házigazda baptisták mellett voltak római- és görögkatolikusok, képviseltette magát az evangélikus, unitárius és ortodox egyház is. Szinte teljesen megtelt az imaház.

A 2019. évi világimanap központi gondolata a Lukács evangéliumából vett mondat: „Jöjjetek, mert már minden készen van.” Az idézet lényege a meghívás és a biztatás, amely válaszadásra késztet. A mondat Jézus példázatából való, amelyben egy ember a vacsorát készített barátainak, de mivel az eredeti meghívottak kimentették magukat, utcáról hívatott vendégeket.

Ezen igeszakasz alapján hirdetett Igét Dr. Kovács József baptista lelkipásztor és magyarázta a fenti Igében említett vacsora jelentőségét, ami a megtérésre biztat bennünket. Isten segítségére van szükségünk és a vele való boldog, üdvözítő közösségre. A vele való kapcsolatunk újra helyre állhat, Ő önmagát adja, követésére hív, általunk munkálkodik, így az ember Isten programjába lehet benne. Az olcsó kifogások nem fognak keresztbe tenni ennek a munkának. Biztatásként elhangzott, hogy lesz egy nap, amikor meglátjuk, hogy az ünnepi vacsorán ottlevő sereg igenis nagy. A vacsora előizét érezhetjük itt, ebben az életben, s ott majd teljesen tapasztalni fogjuk. – hangzott az igehirdetés, amit egy tartalmas és életszerű bizonyságtétel követett, ami hálára és szeretetre és Isten szeretetének a megismerésére biztatott. A házigazda gyülekezet énekkara szép és szívhez szóló énekekkel, minőségien szolgált, örömöt hozott a gyermekek énekes bizonyságtétele és az együtt éneklés is.

Bogya Kis Mária a Királyhágómelléki Református Egyházkerület nőszövetségi elnöke köszöntötte a gyülekezetet, majd Pallai Béla görögkatolikus parókus igei köszöntése után az imanapi programot bemutatták, és az imádságokat felolvasták  a történelmi felekezetek Nőszövetségi Bizottságának tagjai: Nagy Erika református lelkipásztor, Répásy Mária és Pallay Eleonóra római katolikus, özv. Vékás Erzsébet és Kovács Ágnes baptista, Pálffy Anna-Mária unitárius lelkipásztor, Illyés Andrea evangélikus és Fazekas Carmen görög katolikus asszonytestvérek.

Az imanap alkalmából világszerte megtartott istentiszteleteken, igy Szatmárnémetiben is történeteket hallgattak meg a hívők Szlovéniáról, politikai, gazdasági és egyházi helyzetéről a kommunizmustól napjainkig. A felolvasott bizonyságtétel által hallhatták a menekültek és a bevándorló munkások történeteit, az anyákét, a nagymamákét, a feleségekét és a különböző nemzethez tartozókét.

Az ünnepély Szlovénia rövid képes bemutatásával és szeretetvendégséggel zárult.

Szóljon hozzá