Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Mi Atyánk – Mondjuk, de tudjuk mit?

Mi Atyánk – Mondjuk, de tudjuk mit?

A Szatmár Református Egyházmegye néhány lelkésze az Úr imádságának sorait bibliaóra és közös megbeszélés révén elevenítette fel a református gimnazistáknak. Ezt éppen azért tették, mert sokszor gépiesen mondják az emberek, nem figyelve arra, hogy mit is jelentenek ezek a jól ismert sorok.

A gyülekező után nyolc kiscsoportba oszoltak szét a diákok, egy-egy lelkipásztor kíséretében, ahol mondataira bontották szét az imádságot, azokat megbeszélve ismét összegyűltek és bizonyságot tettek a tanultakról. Ilonczai Zsombor iskolalelkész és szárazberki lelkipásztor kiscsoportja Isten lakhelyéről, a Mennyről beszélt, tudva azt, hogy Ő nemcsak ott van, hanem mindig velünk. Jobb Domokos ombodi lelkész a szentség fogalmáról és a név jelentőségéről tanította csapatát.  Keresztúri Sándor Zsolt hiripi lelkipásztor Isten hatalmáról, országáról szólt, ami itt a földön is kell, hogy érvényesüljön, ha átadjuk életünk irányítását neki.  Király Lajos batizi lelkipásztor a diákokat arra tanította, hogy ne próbálják saját akaratukat befolyásolni Istenre, mert az nem fog működni, nekünk kell az Ő akaratát elfogadnunk. Kürti Tamás szatmárgörbedi és aranyosmeggyesi lelkész a mindennapi kenyérről és Isten gondviseléséről biztosította csoporttagjait, figyelmeztetve arra, hogy a kevésért is legyen hálásak. Rácz Ervin erdődi lelkipásztor a megbocsátás fontosságáról beszélt és arról, hogy Isten is megbocsát nekünk, ha hittel kérjük. Ezt úgy teszi, hogy nem emlékezik meg róla, ezt szabad nekünk is tenni mások velünk szemben elkövetett bűnével. Varga Botond szatmárnémeti segédlelkész az evilági kísértésetektől óvta csoportját, ebben kérhetjük a mennyei Atya segítségét. Balla Gábor nagykolcsi lelkipásztor arra a lehetőségre hívta fel a figyelmet, hogy magától Jézustól tanulhatunk imádkozni, akié minden ország, hatalom és dicsőség. Közben a díszteremben Gáti Tibor teológus az Izraelben való évfolyamkirándulás élményei tmutatta be képekben a diákoknak.

Jó dolog odafigyelni a betanult imákra is, hogy ezáltal is élő kapcsolat alakuljon ki az Istennel. Remélhetőleg a diákok is oda fognak figyelni ezentúl erre.

Szóljon hozzá