Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Mennyei l t s kar csonykor – Cs ry Istv n p sp k nnepi p sztorlevele – h rom nyelven
[*~ alt *]

Mennyei l t s kar csonykor – Cs ry Istv n p sp k nnepi p sztorlevele – h rom nyelven

“Ha nincs kijelent s, elvadul a n p, de boldog lesz, ha megfogadja a tan t st.” (P ld 29,18)

csury1Kar csony az rt lehet a kereszty nek kit ntetett nnepe, mert az addig rejt zk d nek v lt Isten rinthet k zels gbe rkezett. A tov bbra is l thatatlant l that v tette, a f ldre j tt an lk l, hogy a mennyet elhagyta volna. Megjelent t k letes gyermekk nt, akiben igazol dott, hogy Isten teremtm nye, az ember is t k letes volt, de nmag t ett l az llapott l ppen deni let ben megfosztotta.Az nmag t megmutat Isten t bb rendben k zeledett a teremtett vil ghoz. Pr f t k ltal sz lt, kiv lasztottait csod k rj n vezette. Krisztus J zusban testt tette az Ig t, s ebb l a testb l lltel az egyh z. Ez rt az egyh z-test rt halt meg a kereszten, de el bb elrendelte az rvacsora kenyer ben s bor ban a vil g v gezet ig tart r szesed st, azaz a k zvetlen t pl lkoz st s l kapcsolatot Vele s egym ssal. A kereszts g s kramentum val gy jti a sereget,amelyet megtart nmag nak. L that szent jegyek s pecs tek, l that k z ss g, rthet zenet, engedelmes szolg lat, s sok hasonl r ks g eml keztet a kijelentett Istenre, Akinek az akarata ma is az, hogy engedelmesen r szes lj nk a Vele val k z ss gben, s hirdess k m soknak is a megismerhet Urat.Kar csony nemcsak azt k ri sz mon, hogy l tjuk-e a l thatatlant, hanem azt is, hogy felismert k-e, hogy a kijelent s elhanyagol sa ma is a n p elvadul s t eredm nyezi.

Mi m r nem mondhatjuk, hogy Isten nem jelentette ki mag t, hogy rejt zk dik,hogy eltitkolja akarat t. Mi semmit sem mondhatunk Istennek, de ann l t bbet e megveszekedett, elvadult vil gnak. Bizony, a jav t sz nd k embereknek, k l n sen a gy lekezetek tagjainak, kiemelten az im dkoz knak mondaniuk kell, alkalmas s alkalmatlan helyen s id ben, hogy a kijelent s kirekeszt s vel minden szinten er teljes s gyors lefoly s hanyatl s k vetkezik be. Nemzeti, csal di vonatkoz sban tetten rhet ez a jelens g erk lcsi, gazdas gi,szellemi szinten. Kijelent s n lk l az ember elvesz ti a t j koz d k pess g t a vil g bonyolult folyamataiban. Elt ved s s elt velyed s llapot ban az Istent l elszak tott ember nem tal lhat kiutat, hanem fokozza a m ly l st s a s llyed s meg ll thatatlann v lik. A gondok n veked s nek gy kere Isten megtagad sa, amelyen jelentkeznek a vadhajt sok, mint szemet sz r t netek. Az elvadult embernek, se Istene se embere, csak ezernyi f jdalma s r galma. K l n sen sz v nkben kell hordoznunk, azoknak sors t, akik lassan t volodnak a gy lekezett l. L tnunk kell, s t sz v kell tenn nk, ha azt szlelj k, hogy az istentisztelet tartalma ki r lni l tszik, vagy a form ja elt r az ill t l. A b lv nyim d s alattomos ravaszs ggal oson be a gy lekezeti letbe, s foglalja el azon helyeket, amelyeket resen hagytunk. Isten v laszt adott nmag r l a megvadult vil gban, hogy angyalok hangja keljen a s t ts gben, p sztorok j sz vvel t rjenek vissza a ny jhoz.Korunk kar csony n hasonl a feladat. Hi nyz r ll kat kell p tolnunk katedr kon s sz sz keken, presbit riumokban s sz vets geinkben. Elvadult vil gunkban szel d ten nk kell az er szakosokat, az nmagukat t rv nyek f l helyez ket. Le kell leplezn nk az rul kat s a sorainkba besziv rg bomlaszt kat.Mindent Isten dics s g re, hogy a k z tt nk meg led istenf lelem val di kegyess get hozzon k z nk. A fentiek ut n a k rdez ember keresheti a v laszt arra is, hogy mik nt vehetn komolyabban a kijelent s aj nd k t, a kar csonyi zenetet, Isten Fi t. rdemes az id zett igeszakaszt K roly G sp r bibli j b l is megvizsg lni. “Mikor nincs mennyei l t s, a n p elvadul…” A kijelent s helyett “mennyei l t sr l” van sz ebben a ford t sban. Nincs t ved s, csup n egy benn nket is seg t hangs ly thelyez s. Ameddig a kijelent s el sz r azt t rja el nk, hogy Isten hogyan l ttatja meg nmag t a l thatatlans gb l, addig a m sodik esetben az ember mennybe fordul l t s r l hoz el nk megv laszoland k rd seket. Felemel s nbizalom er s t , ha azt halljuk ki, hogy van mennyei l t sunk, a kijelent t felismerj k.Istennek ppen ez az akarata, hogy zenet re v lasz rkezz k, jeleire jelz sek k vetkezzenek, akci j t reakci k vesse. Az ember kiv lts ga nemcsak annyi, hogy l t, s k l nbs get tud tenni a j s rossz k z tt,hanem mint teremtm nyek k z l egyik sem, egyenesen a mennybe l t.L tja a mennyeit, a mennyb l sz rmaz t. Az elvadult llapot megal z l ttat sa ppen ez rt t bb fokozat . Az elvadults g felt telezi, hogy a j s rossz megk l nb ztet s nek k szs ge is s r lt, a mennyei l t s pedig elmarad. Etikai vonatkoz sban nem ker lhet el annak meg llap t sa, hogy ameddig Isten mindent megtett az ember rt, az ember gyakran megbukott. L t nk trag di ja az, hogy ameddig Isten a mennyb l megrajzolja utunk t rk p t, elmondja a tudnival kat,addig az ember megvakul s megs ket l. Isten kijelenti nmag t s akarat t, az ember egy b ismeretekkel but tja mag t.

Kar csonykor megker lhetetlen sz munkra a v lasz, arra a k rd sre, hogy szabad-e fenntartani a menny n lk li llapotunkat, avagy a mennyei l t s elhanyagol s t. A kegyes ember istenf lelme,avagy a hitb l val let sohasem csalatkozik. Nincs olyan ns ges id ,hogy ne jutna a mennyei keny rb l (Zsolt 105,40) a v ndornak. A mennyei gabona (Zsolt78,24) kil t stalan helyzetben is aj nd kk nt rkezik. A mennyei jelet (Mt15,16) nem adja farizeusok had nak, de mindig az szinte embereknek. J zus mennyei er vel gy gy t, s adja vissza az eg szs g t a benne h v knek. Mennyei hajl kot g r(1Kor5,2) azoknak, akik a f ldi s torh zukba is befogadj k Isten Fi t, akit mennyei seregek k vetik (Jel19,14) minden tj n.Kar csony az igazi v zi , alkalmazhat c lra l t s, val s c lkit z s, a beteljes lt v rakoz s, a lend letes mennyhez k zeled s nnepe, amit illik nek nk felfedezni s hittel meg lni. Az g s f ld rintkez se Isten s a mennyei l t s ember egy ttl te, hadd k v njunk magunknak s mieinknek ebben kiteljes l ldott kar csonyt s megszentelt j esztend t.

Nagyv rad, 2016 kar csony n.

A b kess g k tel k ben,
Cs ry Istv n p sp k

Viziune cereasc de cr ciun

“C nd nu este nici o viziune, poporul este f r fr u, dar ferice de cel ce p zeE�te legea.” (Proverbele 29,18)

csury2Pentru creE�tini cr ciunul este o s rb toare deosebit , deoarece Domnul care p rea s ni se ascund , acum s-a apropiat de noi la doar o ntindere de m n .Domnul care ni s-a ar tat s-a apropiat n mai multe r nduri de lumea creat de El. Ni s-a adresat prin profeE�i, i-a condus pe cei aleE�i prin valurile miracolelor. Prin IisusHristos cuv ntul s-a ntruchipat E�i din acest trup s-a format Biserica. El E�i str nge oastea prin sacramentul botezului. Semnele, sigiliile E�i comunitatea sf nt vizibil , mesajele clare, E�i supuE�enia n slujb , precum E�i multe asemenea moE�tenirine reamintesc de Domnul care ni s-a afirmat, voia Lui fiind E�i ast zi s fim ascult tori ncomunitatea Lui.Cr ciunul nu ne pune doar ntrebarea dac pentu noi invizibilul e oare vizibil, cine ntreab dac recunoaE�tem sau nu c neglijarea viziunii duce la ns lb t cirea poporului. F r nici o viziune omul E�i pierde capacitatea de orientare n procesele ncurcate ale lumii. Omul ns lb ticit n-are nici Dumnezeu, nici omenie, doar mii de dureri E�i calomnii. Tocmai soarta acelora trebuie s ne umple inima, ai celor care ncetul cu ncetul se ndep rteaz de Biseric . S -i mbl nzim deci pe cei care n aceast lume s lbatic sunt pierduE�i.

Omul se poate ntreba, cum ar putea el lua E�i mai n serios darul mesajului Fiu lui Domnului. Voia Domnului este s primeasc r spuns la mesajele Sale, semnalele s -I fie primite, faptele Lui s fie urmate de faptele noastre.De Cr ciun inevitabil avem obligaE�ia de a r spunde la ntrebarea, dac ne ma iputem permite s ne menE�inem n starea noastr f r -de-rai. Cr ciunul este o viziune veritabil , un scop real, o aE�teptare mplinit , este s rb toarea av ntului n lE� rii c tre rai,ce se cuvine a fi redescoperit E�i cu credinE� intens tr it de noi. Contactul dintre cer E�ip m nt este de fapt nt lnirea Domnului cu omul care E�i ndreapt ochii c tre ceruri.

Cu aceste cuvinte v doresc tuturor s rb tori binecuv ntate de Cr ciun, E�i un an nou fericit.

Oradea,

Cr ciunul anului 2016

Cs ry Istv n episcop reformat

Eparhia Reformat de pe l ng Piatra Craiului

Heavenly Vision at Christmas

“Where there is no revelation, the people cast off restraint; but one who keeps the law is blessed.”(Proverbs 29:18)

csury3Abstract theory became tangible life, when the “hidden” God arrived at Christmas.Previously, God remained invisible, although He spoke through His prophets andperformed miracles. But the Word of God became flesh in Jesus Christ. He sacrificed His own life for the Church, legions of genuine believers. He recruits Hisspiritual army by the sacrament of baptism. He communicates to this army by holy signsand seals. His army is a visible community, which — through clear messages andobedient service — reminds us all of the presence of God. Christmas calls us to contemplate: “Do we “see- the invisible?” At Christmas, we need toask: “Do we remain faithful, at times of “silence,- when revelation is absent?” Indeed,without revelation, people can lose their sense of direction and purpose, on the earthlyplane. Abandoned, neglected, and cast-off people need to know God. They need and want theresources and relationships they lack. We must embrace those that drift away from ourcongregations, the Bible, and Jesus Christ. In a cruel, godless world, we must promotethe healing of souls and deliverance from aggressive, disruptive, and malevolent spirits,who sow destruction. God promises to prosper those who remain obedient and steadfast in the faith. May wefollow His revelation and His commandments and glorify Him by our actions, deeds, andthoughts. Let us find joy in His commands. At Christmas, we must ask: “How do we “receive- God-s gift of His son, Jesus Christ?”God wants us to walk in relationship with Him. He wants us to respond to His revelation,signs, wonders, and miracles.
This Christmas, we must maintain the heavenly vision of His fulfillment of prophecy. Thebirth of our Savior, Jesus Christ, celebrates our heavenly future.

This season, embrace therevelation; obey the law; and receive His blessing.

Merry Christmas!

Istv n Cs ry bishop

Szóljon hozzá