Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Megszületett a Megváltónk – Karácsony Németiben

Megszületett a Megváltónk – Karácsony Németiben

Áldásokban, üzenetekben és üzenőkben gazdag ünnepet tartottak a Németi Református Egyházközségben. Karácsony szenteste, valamint első és másodnapján.

December 24-én 17 órától a Lukács evangéliuma 2. részének 15. verse alapján hirdette az Igét Sipos Miklós vezető lelkipásztor “Menjünk el mind Betlehemig, és lássuk meg e dolgot, amelyet az Úr megjelentett nékünk.” A zsúfolásig telt templomban szinte elcsukló hanggal köszöntötte az egybegyűlteket, biztatva, hogy lelkükben vigyék haza az örömüzenetet: megszületett a Megváltónk! “Légy örömmondó békekövet, Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!”

A lélekemelő igehirdetést követően vallásórás gyermekek dicsőítették az Urat, verssel, énekkel, zongora-, illetve hegedűjátékkal, Balvinszki Mária vallástanárnőnek kitartó, áldozatos munkája nyomán. A szenteste fénypontját a karácsonyfa fényeinél való “Csendes éj” eléneklése jelentette. – áll a Németi Református Egyházközség facebook-oldalán.

“Hol van a zsidók királya, a ki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki” (Mt 2, 1-6) – hirdette az Igét karácsony első napján, a délelőtti istentiszteleten Dohi Arnold lelkész, az úrvacsorai szolgálatot Vajda Szabolcs legátus, negyedéves teológus végezte. Ekkor 267-en éltek a szent jegyekkel. Istentisztelet közben a Vegyes Kar szolgálatát hallgathatták, Nevezi Dobosi Csilla karnagy vezényletével.

Karácsony második napján, délelőtt, amikor szintén lehetőség adatott az úrvacsorao közösségre, Vajda Szabolcs legátus, negyedéves ombodi származású kolozsvári teológus hirdette Isten igéjét a Második korintusi levél 5. részének 17. verse alapján: „Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme, újjálett minden.”

Szóljon hozzá