MEGH V – K z s nnepl s

“a j v nemzed knek is elbesz lj k az Asr dics ret t, hatalm t s csod it”
(Zsolt. 78,4)

Tisztelt lelkip sztor s presbiter testv reink,

Isten ir nt val h laad ssal tekint nk vissza a reform ci kezdete ta eltelt 500 esztend re, s hirdetj k, hogy tov bbra is felv llaljuk a reform torok r ks g t. Isten nagys gos akarata s irgalma aj nd kak nt az 500 ves protest ns csal d tagjai lehet nk; ugyanakkor engedelmes sz vvel s r mmel valljuk s v llaljuk mindazokat a feladatokat s szolg latokat, amelyek ebben a nagy s szent k z ss gben re nk v rnak.
H laad ssal tekint nk vissza az unit rius, luther nus s reform tus felekezetek csaknem n gy s f l vsz zados b k s, egym s hite ltal p l erd lyi egy tt l s re, s k sz netet mondunk egym snak a k lcs n s seg ts gny jt s rt. A reform ci 500 ves eml k nnepe mindannyiunkat nvizsg latra, ugyanakkor h laad sra szt n z.

Mindezek rt szeretettel h vunk s v runk k z s nnepl sre 2017. szeptember 30- n, szombaton 11.00 r t l, melyre az erd lyi protest ns egyh zak lelkip sztorait s presbitereit h vjuk, hogy kinyilv n tsuk: mi tudjuk s hissz k, f l vezredes erd lyi magyar protest ns t rt net nk Isten kegyelm nek csod latos aj nd ka.
A kolozsv ri Farkas utcai templomban tartand nnepi h laad istentiszteletre 500 erd lyi protest ns lelkip sztort s ugyanannyi presbitert v runk. Ha Isten is gy akarja, az igei szolg latot dr. Kozma Zsolt fogja v gezni.

Az nnepi istentisztelet ut n a r sztvev k a Protest ns Teol giai Int zethezvonulnak, a meg jult int zet jraavat si nneps g re. Az nneps g az Erd lyi Reform tus M zeum hivatalos megnyit j val z rul, melyet k zeb d k vet. Tisztelettel k rj k lelkip sztor testv reinket, hogy r szv tel ket jelezz k az illet kes egyh zmegy nek, valamint arra is, hogy ezen a rendk v li alkalmon pal sttal s s veggel sz veskedjenek megjelenni.
K s rje ld s s kegyelem a r szt vev Rom niai Reform tus Egyh z, a Magyar Unit rius Egyh z s a Rom niai Evang likus-Luther nus Egyh z minden egyes tagj t, szolg latt v it s r ll it. ldja meg mindenkor az r kk val Asristen az teremtett vil g t, s benne erd lyi magyar n p nket.

Az Asr az Isten; er s v runk, oltalmunk s er ss g nk, egyed l v legyen a dics ret s dics s g!

Vélemény, hozzászólás?