MEGHÍVÓ

Nagytiszteletű lelkipásztor úr, kedves szolgatársam.

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk önt és kedves hitvestársát a 2012. február 11.-én a Szatmár-Németi Egyházközség imatermében délelőtt 10. 00 órai kezdettel megszervezésre kerülő lelkészértekezleti együttlétre, melyet a következő programtervezet szerint igyekszünk lebonyolítani.

10. 00        Reggeli áhitat, Igét hírdet Mihály István, szatmárudvarii lelkipásztor

10. 20        Sógor Árpád, a Kolozsvári Protestáns Teológiai intézet ifjúsági lelkésze, szakképzett családterapeuta tart előadást A lelkipásztor házassága, házasságának válságai címmel.

11. 10        Szünet

11. 20        fórumbeszélgetés az előadás témája szerint, melyet a köztünk levő nyugdíjas lelkészházaspárok, gondolatai, hozzászólásai vezetnek be

12. 20        Szeretetvendégség, nagytiszteletű Sipos Erzsébet, és a Wesselényi Kata nőszövetség szervezésében.

Mindannyian érezzük, hogy üvegfalak mögött élni nem könnyű. A gyülekezeti élet sokféle jó és rossz hatással van családi életünkre, ezért fontos, az együtt lét, hogy a mindannyiunkat érintő örömöket és gondokat együtt, egy közösségben tudjuk megbeszélni.

Azok a fiatal lelkészcsaládok se riadjanak vissza az együttléttől, akik az értekezlet ideje alatt nincs kire bízzák gyermeküket. A gyülekezet játszótermében három vallástanár vállalja, hogy vigyáz gyermekeinkre, énekekkel, vallásórai tevékenységgel gazdagítja őket.

Várjuk szeretettel!

Isten áldását kérem életére, szolgálatára, szeretteire.

Szatmár, 2012. január 25.

Atyafiságos tisztelettel,

Nagy Erika                            Kovács Ildikó                                 Máthé Róbert

Missziói előadó             nagytiszteletű asszony              lelkészértekezleti elnök

 

 

Szóljon hozzá