Meghívó

Szeretettel meghívjuk önt és kedves családját az október 9-én, 11.15 órakor kezdődő ünnepi istentiszteletre. Igét hirdet Ilonczai Zsombor, szárazberki református lelkipásztor, a Szatmárnémeti Református Gimnázium lelkésze.
Az istentisztelet után a Református Gimnázium Tanári Karával és diákjaival megkoszorúzzuk a kuruc-labanc szabadságharc idején (1672. szeptember 20.) elesett Batizi Ifjak számára állíttatott emlékművet a református temetőben, s visszatérve a Lelkipásztori Hivatal udvarába, Szilágyi Domokos emléktáblája előtt rójuk le tiszteletünket.

Batiz, Tisztelettel: 2011. október 1.

Király Lajos
ref. lelkipásztor

Kánya Gyula
gondnok

Szóljon hozzá