Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Megáldalak és áldás leszel – áhítatoskönyv kapható
dav

Megáldalak és áldás leszel – áhítatoskönyv kapható

Áhítatoskönyvvel buzdít Istennel való találkozásra és elcsendesedésre Szamoskóród és Dobrácsapáti református lelkipásztora. Megáldalak és áldás leszel címmel jelent meg a tartalmas kis kötet.  

„Erdei Árva István református lelkipásztor őrhelyére állt a szamoskóródi és dobrácsapáti szolgálatában és figyelt arra, hogy mit mond az Úr.(Hab 2, 1). Amit az Úr szól, azt kell hirdetnie a lelkipásztornak, mert egyedül Isten igéje, az iránymutató, üdvösségre vezető, lelki megtisztulást és békességet biztosító rendíthetetlen fundamentum. Ez a könyvecske bizonyság a szolgálat irányultságáról és minőségéről. Az igei szolgálat az Isten megbízása által a hívek felé irányuló megmentés, békességre találás áldott eszköze. Minőségére nézve pedig az igehirdetés minden gondolata az írott ige által inspirált kell hogy legyen. Az áhítatos könyv szerzője ezt az utat járja, és Lélek által ihletett magyarázatait írásba foglalva tesz bizonyságot az egyház Uráról és az ő személyes Megváltójáról. Legyen áldás az olvasókon és szolgáljon ez az áhítatos gyűjtemény az egyetlen út, igazság és élet megismerésére és követésére! – ajánlja a könyvet Gál Sándor fábiánházai református lelkipásztor, aki az szerző sógora.

A könyv megvásárolható a Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatalában és Erdei-Árva István lelkipásztornál. A szamoskóródi- és dobrácsapáti református családok kapnak egy-egy ingyenes példányt a családlátogatás alkalmával. A könyvecske közel 200 oldal és 78 áhítat tartalmaz, mindegyik címmel van ellátva és a végén van egy rövid imádság is. Ára 5 lej.

Szóljon hozzá