Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / M rciusi f nyes szelek f jtak Halmiban
[*~ alt *]

M rciusi f nyes szelek f jtak Halmiban

Forr s: Friss Asjs g

A r gi Ugocsa v rmegye 3000 katon t adott a szabads gharcnak – de mire k telezi a mai embert m rcius 15-e? Semmire, ha sz ve-lelke nem t pl lkozik a sorsford t esem nyb l.

Szab Kinga M ria

Vas rnap eml keztek a nemzet tavasz ra, az 1848 m rcius 15-i esem nyekre Halmiban, ahol a 169 vvel ezel tti esem nyek eml kei tal n m g ink bb elevenebben lnek, hiszen – b r a vid k nem volt v rrel ztatott – a r gi Ugocsa v rmegye 3000 katon t adott a szabads gharcnak. A reform tus templomban tartott d li, nnepi istentiszteleten a h zigazda, Elek Arnold lelkip sztor dv z lte a helyb li s m s telep l sekr l rkezett megeml kez ket, a lelk szeik k s rte dabolci, tam sv raljai, kisb bonyi h veket.

“Ti pedig v lasztott nemzets g, kir lyi paps g, szent nemzet, megtart sra val n p vagytok, hogy hirdess tek Annak hatalmas dolgait, a ki a s t ts gb l az csod latos vil goss g ra h vott el titeket.” – olvasta az nnepi istentisztelet alapig j t Kala No mi t rterebesi lelk szn P ter apostol els levele m sodik fejezet b l. “Megtart sra, kegyelemre m lt n p vagytok – hallhatt k a zsid k, pedig nincs m r identit suk, nem sszeforrt n pk nt vannak jelen, hiszen hossz id telt el ami ta J zsef Egyiptom f ldj re vezette ket s az Egyiptomb l val szabadul s k z tt. S e hossz id alatt megfeledkeztek m r gy kereikr l, s megfeledkeztek m r Istenr l is. De Isten akar vel k valamit, el akarja vezetni ket az g ret f ldj re. A mai ember is sz mtalanszor felteszi a k rd st: ki vagyok n? Mi c lra sz lettem? Kihez tartozom? Nagyon j lenne gy lni az let nket, hogy tudjuk ezekre a k rd sekre a v laszt. Isten nem csak egy n ppel, de a vil g sszes ember vel sz vets get akar k tni. De ennek a sz vets gnek felt tele van: ‘ha engedelmeskedtek nekem’, ‘rajtam k v l ne legyen senki’ – h t ezt k nny lesz betartani, gondolj k. Sokan vagyunk s sokf l k, ez rt Isten sokf lek ppen sz l t meg, besz l hozz nk – a k rd s csak az: figyel nk-e R , hallgatunk-e R s hogyan hallgatunk? ‘Ti lesztek n kem valamennyi n p k zt az eny im’ – Isten az eg sz n ppel akar besz lni, de azok nem mindig rtik meg az akarat t. Mi is a legf bb c lja? Hogy az felt tel n lk li, tiszta, igaz szeretet t tov bb tsuk!” – mondta a lelk szn . Az igehirdet st k vet en Elek Arnold lelkip sztor k sz nt tte az egybegy lteket – ha nem is egy hagyom nyosnak min s thet k sz nt ssel, hiszen egyb l k t k rd st is nekik szegezett: “Mire k telezi a mai embert m rcius 15-e? Mire k telezi a reform tus embert a reform ci 500 ves jubileuma? Semmire. Semmire nem k telez, ha sz vem s lelkem nem t pl lkozik abb l, amik ezek voltak. Ha ezek az esem nyek egys gg kov csolnak benn nket, akkor van mit nnepelni, akkor lehet dagad kebellel nekelni a Himnuszt, a Sz zatot, s akkor m r nem csak egy nekb l llunk, hanem hitvall magyar n p vagyunk – s gondolhatunk azon rt kekre, amelyek ltal mi itt ma valakik lehet nk.” – fogalmazott. Az nnepi gondolatokat k vet en a helyi iskola Papp Erika magyartan rn ltal felk sz tett VI-VIII. oszt lyos di kjai zen s ssze ll t sukban sz nes r szletess ggel eleven tett k fel 1848 m rcius 15- nek esem nyeit, t bbsz r is id zve Pet fi napl bejegyz seib l is, majd Magyar L r nd k pvisel fogalmazta meg nnepi gondolatait, summ zva: a magyar nemzet h sei k pesek voltak t rni a Sors nagyk nyv t – kis nemzet vagyunk ugyan, de a mai napig bizony tjuk: amikor kell, tudunk s akarunk sorsunkon v ltoztatni. Az nnepi istentiszteletet k vet en el bb a cinteremben l v eml km n l helyezt k el a megeml kez s koszor it, majd az nneps gen r szt vev k tvonultak a temet be, ahhoz a kopjaf hoz, amelyet az 1848-as szabads gharc eml k re ll tottak a helyb liek 2000-ben, ahol szint n koszor ztak, s a Sz zat el nekl se ut n – hagyom ny szerint – mindenkit szeretettel v rtak s fogadtak a r gi felekezeti iskola p let ben egy kellemes agap ra.

Szóljon hozzá