Kezdőlap / jegyzet / L lekben er s maradni
[*~ alt *]

L lekben er s maradni

bizdM r csak r k v lasztanak el benn nket a 2015- s esztend t l, s ilyenkor, az v v ge fel a legt bben m r a j v re is gondolnak, megpr b lj k sz mba venni, hogy mi volt az, amit ebben az vben meg ltek, s mi az, amit nem siker lt elk pzel seikb l megval s taniuk.

Az ember nem lehet meg c lok s elk pzel sek n lk l. Az emberi sorsok alakul sa legt bbsz r az egy ni s a csal di let szintj n is a t rsadalmi s gazdas gi letnek, halad s nak vagy stagn l s nak, gyakran visszafejl d s nek a f ggv nye. Az j v k sz b n visszatekint nk a m ltba, hogy m rleget vonjunk, sszegezz nk, de alkalmas id ez arra is, hogy a m lt hib ib l tanulva a r nk v r feladatokat, teend ket meghat rozzuk. K zdelmes, megpr b ltat sokkal teli vet z runk, olyan id szakot, amikor nem tudott olyan dolog t rt nni, amit l meglep dt nk volna, nem hallottunk olyan h rt, amire azt mondhattuk: erre nem sz m tottunk. A nagy v ltoz sok kor t lj k, amikor b rmi lehets ges, amikor semmit nem lehet megakad lyozni. A t l rekl mozott j l ti t rsadalomban a legt bb emberen rr lett a szeg nys g, egyre t bben vesz tik el munkahely ket, szinte rem nytelen l k zdenek a meg lhet s rt, rr lesz rajtuk a bizonytalans g, a rem nytelennek l tsz j v el l pedig nagyon sokan a hasonl an rem nytelen t volban keresnek biztons got. Ilyenkor – v v g n, v elej n -, jra s jra feltessz k a k rd st nmagunknak: vajon mit hoz a j v , mire sz m thatunk az el tt nk ll vben? V laszt si v lesz, az eddigin l is nagyobb szerepet kaphat a politika. Asjabb g rget sekre sz m thatunk, amelyekben m r nem tudunk hinni, de tudjuk j l, hogy a t rsadalmat, csal di vagy egy ni let nket m gis a politika ir ny tja, a politikusok hat rozz k meg. Ma m g csak tal lgatni tudjuk azt, hogy mennyiben v ltozik az let nk az el tt nk ll vben, s, b r t l nagy rem nyeket nem is f z nk ahhoz, hogy minden egycsap sra j ra fordul, nmagunkban, egym sban, magyar k z ss g nkben b zva boldogg s eredm nyess tehetj k a 2016-os esztend t.

Nagyon sokan azt j solj k, hogy szeg ny orsz gb l m g szeg nyebb orsz g lesz, ez elk pzelhet s nem csak t l nk f gg. De t l nk is f gg az, hogy anyagi gondok k z tt, az embers get kitasz t politikai szor t ban, az anyagi javak rt v vott k zdelmekben is vigy zzunk arra, hogy lelkileg ne legy nk szeg nyebbek, hogy embers gben ne adjuk al bb.

Elek Gy rgy

Szóljon hozzá