Kezdőlap / Ökumené / Legyen Szatm ron is Sz chenyi szobor! A mienk is a legnagyobb magyar!
[*~ alt *]

Legyen Szatm ron is Sz chenyi szobor! A mienk is a legnagyobb magyar!

J t konys gi esem nnyel igyekszik t mogatni a Sz chenyi-szobor fel ll t s t az RMDSZ Szatm ri N szervezete. Az esem nyre m jus 22- n, p nteken 17.00 rai kezdettel ker l sor a filharm nia p let ben.

A rendezv ny k zponti esem nye egy divatbemutat lesz, amelyen jrahasznos that anyagokb l k sz lt ruh kat mutatnak be. Ezt megel z en r vid kult rprogram sz nes ti majd az estet, amelyben lesz balett, t nc s Stier Alexa zongorabemutat ja is.

Az RMDSZ Szatm ri N szervezet nek az esem nyr l sz l k zlem ny t, mely Poszet Kinga eln k al r s t viseli, az al bbiakban tessz k k zre.

“A szatm ri Sz chenyi K r kezdem nyezte Szatm rn metiben egy k zt ri Sz chenyi-szobor fel ll t s nak elk pzel s t. A kezdem nyez st az nkorm nyzat elfogadta. A szobor ll t st a lak k z ss g bevon s val s k zadakoz sb l szeretn k megval s tani. Erre a c lra a RMDSZ szatm ri n szervezete m jus 22- n 17 rai kezdettel a szatm rn meti Dinu Lipatti Filharm ni ban divatbemutat t szervez, jrahasznosithat anyagokb l, magyar vod k s iskol k di kjainak r szv tel vel. Az gy felvonultatott “ruhak ltem nyek” a Parkok Nemzetk zi Napja alkalm b l szervezett vir gkarnev lon is bemutat sra ker lnek. Az adakozni v gy k a Filharm nia bej rat hoz helyezett gy jt si ponton j rulhatnak hozz adom nyaikkal a szobor llit s k lts geihez. K rj k a Sz chenyi Istv n letm v t tisztel ket s a tisztelt lelk szeket legyenek t mogat i e nemes kezdem nyez snek, a k z ss gek mozg s t s val, hogy min l nagyobb sz mban vegyenek r szt a rendezv nyen.”

B vebb t j koztat st a k vetkez telefonsz mon ig nyelhetnek: 0740726104.

Szóljon hozzá