Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Lankadatlanul Dr. Békefy Lajossal

Lankadatlanul Dr. Békefy Lajossal

Különleges vendége lesz csütörtökön 18 órától a Lankadatlanulnak, azaz a Szatmár-Szigetlankai Református Egyházközség nyitott bibliaórájának.

Hitünk a 21. század viharaiban címmel tart előadást Dr. Békefy Lajos Ph.D. református lelkipásztor, szociáletikus, közíró, fordító, kutató, publicista, a Protestáns Műhely külügyi titkára, a Presbiter Lap szerkesztője. 1000. cikke jelent meg a kolozsvári Agnus Rádió honlapján bekefy.agnusradio.ro. 2012 eleje óta – nem sokkal nyugdíjaztatása után – keletkezett az 1000 írás. Spirituális „mini-esszék”, ünnepi elmélkedési sorozatok, továbbá a keresztényüldözéssel, a migrációval, az ökológiai problémákkal foglakozó írások, híradások a világkereszténységet foglalkoztató aktualitásokról, esszék a reformációval, a reformátori örökséggel, ennek 21. századi érvényességével kapcsolatban, a világvallások helyzetét bemutató sorozatok, világsikerű keresztyén könyvek recenziói, számos teológiai aktualitás, igazán biblikusan. E cikkeket ingyen írta és nyújtotta át olvasóinak – gratis. A cikkeket fordítások, könyvek egészítik ki, teszik teljessé. Amúgy 1976-tól több, mint 2800 cikket írt.

Az érdekfeszitő, nagytudású és tapasztalatú háttérrel érkező előadást a Lanka Duó énekei ölelik át, mint ahogyan azt már megszokhatták a Lankadatlanul résztvevői. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a lelkileg és szellemileg gazdagitó eseményre!

Szóljon hozzá