Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / L A U D Á C I Ó – Győrbíróné Balogh Csilla Emese vallástanár M. Nagy Ottó díjjal való kitüntetése ünnepi alkalmára

L A U D Á C I Ó – Győrbíróné Balogh Csilla Emese vallástanár M. Nagy Ottó díjjal való kitüntetése ünnepi alkalmára

Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés!

Engem ért az a megtiszteltetés, hogy az M. Nagy Ottó-díj idei kitüntetettjét méltassam. Ez számomra nemcsak megtiszteltetés, hanem öröm is. Hiszen Győrbíróné Balogh Csilla Emesét több mint húsz éve ismerem. Közösen koptattuk az egyetem padjait, és szívtuk magunkba a tudás éltető leheletét. Csilla pályája a vallástanítás, a szakmódszertani irányítás és a gyülekezeti munka területén teljesedett ki. Méltán érdemli meg az elismerés szavait, aki olyan szerteágazó, meghatározó és látható módon, s mégis mindvégig fáradhatatlan lendülettel és hittel tevékenykedett és tevékenykedik ma is a magyar református nevelés  ügyéért, mint Győrbíróné Balogh Csilla Emese.

Életpályáját színesség, sokrétűség, dinamizmus, pontosságra és tökéletességre való törekvés jellemzi. A következőkben e színes életpálya néhány főbb állomását szeretném ismertetni, melyek Győrbíróné Balogh Csilla Emesét az M. Nagy Ottó-díj odaítéléséig vezették el.

Győrbíróné Balogh Csilla Emese 1971. január 27-én született Szatmárnémetiben, ahol 40 éven át a Láncos Gyülekezet tagja volt. Tizenkét évig járt a Szatmárnémeti Magyar Líceumba, ahol 1989-ben érettségizett. 1995-ben a Nagyváradi Sulyok István Református Főiskolán, majd 1999-ben a Babes-Bolyai Tudományegyetemen szerzett vallástanári diplomát.

Társszerzője az 1999-ben megjelent első vallástankönyvnek.

2000-ben a Szatmár Megyei Tanfelügyelőség kijelölte szakmódszertani előadónak a Szatmári és Nagykárolyi Egyházmegye vallástanárai szakmai irányítására, bátorítására. Ez idő alatt sarkallta és támogatta a tanárokat a fokozati vizsgák sikeres megvédésére. Azóta évről-évre szervezi a megyei vallás tantárgyversenyeket, rajzversenyeket, díjkiosztó ünnepségeket, szakmai kirándulásokat, európai körutakat, táborokat.

Huszonöt éve tanít a Szatmárnémeti 10-es számú Általános Iskolában, ahol sok esetben már a diákjainak szüleit is ő nevelte. 2013-tól a Szatmári Református Gimnáziumban is erősíti a diákok ébredő hitét. Tanítványai elsők között vannak az Országos Vallásversenyeken, megmérettetéseken.

Mindezek mellett jutott ideje arra is, hogy lelkészfeleségként, hűséges szolgatársként, 2009-től a kiskolcsi gyülekezetben tanítson, sikeres pályázatokat írjon, ünnepségeket szervezzen férje, Győrbíró Sándor lelkipásztor mellett.

Egyetlen gyermekének szeretettel és féltő gondoskodással támogatta vegyészmérnőki tanulmányait.

Áldozatos, nevelői munkája elismeréseként és kiemelkedő egyházi szolgálata jutalmaként tisztelettel ajánlom a Királyhágómelléki Református Egyházkerület vallástanárok számára létrehozott  M. Nagy Ottó díjának az elnyerésére.

Méltatása után már csak egy feladatom maradt: köszönetet mondani mindannyiunk nevében Győrbíróné Balogh Csilla Emese eddigi munkájáért, és sok sikert, erőt és egészséget kívánni neki jövőbeli céljaihoz és feladataihoz!

Szatmárnémeti, 2017. december 8.  

Hankovszky Éva

  vallás-történelem szakos tanár

Szóljon hozzá