Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / L A U D C I – Gy rb r n Balogh Csilla Emese vall stan r M. Nagy Ott d jjal val kit ntet se nnepi alkalm ra
[*~ alt *]

L A U D C I – Gy rb r n Balogh Csilla Emese vall stan r M. Nagy Ott d jjal val kit ntet se nnepi alkalm ra

F tisztelet Egyh zker leti K zgy l s!

Engem rt az a megtiszteltet s, hogy az M. Nagy Ott -d j idei kit ntetettj t m ltassam. Ez sz momra nemcsak megtiszteltet s, hanem r m is. Hiszen Gy rb r n Balogh Csilla Emes t t bb mint h sz ve ismerem. K z sen koptattuk az egyetem padjait, s sz vtuk magunkba a tud s ltet lehelet t. Csilla p ly ja a vall stan t s, a szakm dszertani ir ny t s s a gy lekezeti munka ter let n teljesedett ki. M lt n rdemli meg az elismer s szavait, aki olyan szerte gaz , meghat roz s l that m don, s m gis mindv gig f radhatatlan lend lettel s hittel tev kenykedett s tev kenykedik ma is a magyar reform tus nevel s gy rt, mint Gy rb r n Balogh Csilla Emese.

letp ly j t sz ness g, sokr t s g, dinamizmus, pontoss gra s t k letess gre val t rekv s jellemzi. A k vetkez kben e sz nes letp lya n h ny f bb llom s t szeretn m ismertetni, melyek Gy rb r n Balogh Csilla Emes t az M. Nagy Ott -d j oda t l s ig vezett k el.

Gy rb r n Balogh Csilla Emese 1971. janu r 27- n sz letett Szatm rn metiben, ahol 40 ven t a L ncos Gy lekezet tagja volt. Tizenk t vig j rt a Szatm rn meti Magyar L ceumba, ahol 1989-ben retts gizett. 1995-ben a Nagyv radi Sulyok Istv n Reform tus F iskol n, majd 1999-ben a Babes-Bolyai Tudom nyegyetemen szerzett vall stan ri diplom t.

T rsszerz je az 1999-ben megjelent els vall stank nyvnek.

2000-ben a Szatm r Megyei Tanfel gyel s g kijel lte szakm dszertani el ad nak a Szatm ri s Nagyk rolyi Egyh zmegye vall stan rai szakmai ir ny t s ra, b tor t s ra. Ez id alatt sarkallta s t mogatta a tan rokat a fokozati vizsg k sikeres megv d s re. Az ta vr l- vre szervezi a megyei vall s tant rgyversenyeket, rajzversenyeket, d jkioszt nneps geket, szakmai kir ndul sokat, eur pai k rutakat, t borokat.

Huszon t ve tan t a Szatm rn meti 10-es sz m ltal nos Iskol ban, ahol sok esetben m r a di kjainak sz leit is nevelte. 2013-t l a Szatm ri Reform tus Gimn ziumban is er s ti a di kok bred hit t. Tan tv nyai els k k z tt vannak az Orsz gos Vall sversenyeken, megm rettet seken.

Mindezek mellett jutott ideje arra is, hogy lelk szfeles gk nt, h s ges szolgat rsk nt, 2009-t l a kiskolcsi gy lekezetben tan tson, sikeres p ly zatokat rjon, nneps geket szervezzen f rje, Gy rb r S ndor lelkip sztor mellett.

Egyetlen gyermek nek szeretettel s f lt gondoskod ssal t mogatta vegy szm rn ki tanulm nyait.

ldozatos, nevel i munk ja elismer sek nt s kiemelked egyh zi szolg lata jutalmak nt tisztelettel aj nlom a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let vall stan rok sz m ra l trehozott M. Nagy Ott d j nak az elnyer s re.

M ltat sa ut n m r csak egy feladatom maradt: k sz netet mondani mindannyiunk nev ben Gy rb r n Balogh Csilla Emese eddigi munk j rt, s sok sikert, er t s eg szs get k v nni neki j v beli c ljaihoz s feladataihoz!

Szatm rn meti, 2017. december 8.  

Hankovszky va

vall s-t rt nelem szakos tan r

Szóljon hozzá