Kezdőlap / Szavalóverseny / Kr zselyi Erzs bet Reform tus Vers- s Pr zamond Verseny lesz szombaton

Kr zselyi Erzs bet Reform tus Vers- s Pr zamond Verseny lesz szombaton

KruzselyiA Szatm rhegyi Reform tus Egyh zk zs g Lelk szi Hivatala foly v november 14-re h vta ssze az egyh zmegye szavalni szeret vall s r sait s ifj s g t, hogy harmadj ra tal lkozzanak a Kr zselyi Erzs bet Reform tus Vers- s Pr zamond Verseny alkalm b l.

A 10 r t l kezd d tal lkoz t m ja az ember-term szet-Isten kapcsolata.

A h zigazda lelk sz gy ll totta ssze a k lt n hagyat k b l a versek s t rt netek sor t, hogy t kr zz k: Kr zselyi Erzs bet mennyire szerette s f ltette a term szetet, amely sz m ra mened khelyet, fel d l st, szintes get, tisztas got, ez rt Isten megnyilatkoz si form j t jelentette.

Kr zselyi Erzs bet s r lt l lekkel j rt a vil gban: gyermekkor ban elvesztette hall s t, feln tt kor ban l t s t. Az llamos t s sor n vagyon b l kiforgatt k, ez rt a Szatm rhegyen l unoka ccs n l, Kr zselyi Barn n l h zta meg mag t. Csal dot nem alap tott, rv n lte let t. Nem vesztette el azonban hit t az Asrban, sem szeretet t a term szet ir nt. Mindkett ben az Eg sz Harm ni j t l tta. Ezt a harm ni t f ltette a mindent t nkre tev ember kez t l.

A k lt n profetikus lelk lettel emelt sz t a term szet z ld arany nak v delme rdek ben. Mintha meg rezte volna, v dence vesz lyben van. L tta, hogyan irtj k az erd f it, keser en tapasztalta, hogyan puszt tj k annak lak it.

Verseiben s t rt neteiben sokszor jelen ti meg azt az rz s t, hogy az erd elrejt, t pl l, vigasztal. Enyhet, b kess get, letet ad, ugyanakkor t k letes egys gben l az llatvil ggal. T kr zi azt a bens s ges kapcsolatot, amelyet az Asr a teremt skor adott. Ez a kapcsolat m gis – ak rcsak az ember s Isten kapcsolata – s r l keny, v dtelen. Igen, mert a b n s ember a maga moh s g val, haszonszerz si v gy val megt ri a term szet s a term szet Alkot j val val bens s ges viszonyt.

A szaval verseny idei t m ja teh t pontosan erre szeretn felh vni a figyelmet: poljuk, vjuk e kapcsolatokat.

A k lt n r sai elgondolkodtatnak s cselekv sre szt n znek. A versek s t rt netek olvas sa, rtelmez se s tov bbad sa hozz j rul ahhoz, hogy a szatm rhegyi tal lkoz r sztvev i jobban meg rts k: milyen csod latos aj nd k van kez nkben: maga a term szet, a F ld, amely nek nk van kiszolg ltatva. Uralmunk al hajthatjuk, de uralmunk semmik pp se legyen zsarnoki uralom, terror, hanem harmonikus, fenntarthat egy tt l s. Ne t nkretev i, hanem j gazd i legy nk a vil gnak.

Illesse k sz net mindazokat, akik a nemes c llal megszervezett esem ny lebonyol t s hoz hozz j rultak. Illesse k sz net a versenyz ket, az ket felk sz t lelk szeket, pedag gusokat, a k s r ket, mindazokat, akik a h tt rmunk t v gezt k (gondoskodtak a lelki s testi t pl l kr l, jutalomr l, el k sz tett k s biztos tott k a helyet illetve az alkalmat)

A Kr zselyi Erzs bet Reform tus Vers- s Pr zamond verseny alkalm b l igehirdet si szolg lattal rkezik K nya Zsolt Attila, a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let Ifj s gi Sz vets g nek eln ke. A zs ri tagjai: Szil gyi J lia irodalm r (eln k), Huszti Orsolya magyar szakos tan r, Gy rb r Csilla Emese, szakm dszertani el ad , hitoktat , Mekker Melinda tan t n , M hes Kati sz nm v sz.

Az egybegy lteket k sz nti Kov cs Ferenc nyugalmazott lelkip sztor, Sz cs Szabolcs, Szatm rhegy polg rmestere.

A szaval verseny sor n ker l sor a k lt n szobra fel ll t si sz nd k nak bejelent s re. Az egybegy ltekkel megosztja gondolatait B k ssy Erzs bet, a Szatm r Megyei K rnyezetv delmi gyn ks g vezet je.

T mogat k:

 • Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let Ifj s gi Sz vets ge
 • Szatm ri Reform tus Egyh zmegye
 • Szatm ri Reform tus Egyh zmegye Presbiteri Sz vets ge
 • Szatm rhegyi Kr zselyi Erzs bet Reform tus N sz vets g,
 • Szatm r Megyei K rnyezetv delmi gyn ks g Igazgat s ga
 • Retro Babam k nyvesbolt
 • Klincse Zsuzs nna
 • Huszti Jol n
 • Kiss J zsef
 • Elek Gy rgy
 • Gy lekezeti tagjaink mag nadom nya

Kov cs J zsef

lelkip sztor

Szóljon hozzá