Krisztus jó illata vagyunk

 „…Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között…” (2Kor2,15)

   Kedves Testvéreim!

Elcsendesedik lassan a mai nap is. Lelkészértekezlet után jó Isten igéjét megint átgondolni és a személyesen hozzánk érkező üzenettel hálát adni a szép, vagy éppen elgondolkodtató események, fordulatok kapcsán. Hiszen elsősorban azért lehettünk együtt, mert Urunk is velünk akart lenni.

Ő úgy volt jelen, hogy megerősítette a régi igazságot, mely szerint az Övéi vagyunk nem is akármilyen formában és egyértelmű küldetésben. Azaz Krisztus jó illata vagyunk, és az Ő dicsőségére szolgálunk. Persze ez a hír kellemetlen a világ bűzét terjesztőknek, és a zavarosban szolgálatot teljesítők számára.  A Benne hívő embernek semmi sem veheti kedvét, mert Jézus Krisztus szeretete élő és ható, és semmilyen emberi erőlködés le nem teperheti, főleg, ha az ilyen megnyilvánulás tele van indulattal és gyűlölettel.

A jó illat azért bosszantja a szagterjesztőket, mert annyit tudnak, hogy azokra illik a kifejezés, akik lelkük értékéből jobbítják életüket és környezetüket. Ezek azok, akik nemcsak az élet lehelletét kapták, hanem Szentlelket is. Ebből a lelki tőkéből jó illat származik, amit Mindenhatónk kedvel és elfogad. A világot viszont szennyezi az álság lelkülete, az önzés démona, a hatalom ördöge. A jó illat átitatja finomságával a környezetét, az áporodottság rossz közérzetet vajúdik.

Isten gyermekeinek egyedül az Ő dicsőségét kell szolgálniuk. Ebből lesz az ember méltó élete, ebben van az anyaszentegyház méltósága, ebben van a mi előkészített helyünk, ha mégis megbecsüléssel és hálával vesszük igénybe. Nagyon nagy a felelősségünk, mert körülöttünk vannak az üdvözülők és az elkárhozók, nem mindegy, hogy milyen útjelzők vagyunk.

Áldja meg a jó illatú lelkészeinket Isten, hogy Istennek egyre nagyobb dicsőségére legyenek!

Nagyvárad, 2022. szeptember 14.

A békesség kötelékében!

                                                                                Csűry István

Vélemény, hozzászólás?