Kezdőlap / Református hírek / Közlemény – Tárgy: A magyarság képviseletének szükségessége a román parlamentben

Közlemény – Tárgy: A magyarság képviseletének szükségessége a román parlamentben

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa felszólítja a Romániában tevékenykedő magyar politikai pártokat, hogy pártérdekek, pártküzdelmek és egyéb megosztást előidéző akciók félre tételével, mindenekelőtt az erdélyi magyarság érdekét tekintve, igyekezzenek minden erőt latba vetni annak érdekében, hogy legyen magyar képviselet a román parlamentben.

Bár a Romániában esedékes választásokig bőven van idő, egyházkerületünk Igazgatótanácsa sokévi tapasztalattal rendelkezve, már most, a javában zajló kampány első szakaszában figyelmezteti a parlamenti helyeket megcélzó pártokat, hogy több oknál fogva is csökkent a bejutás esélye. A matematikai kilátás elszomorító, azonban higgadt, célkövető és egymást támogató magatartással lehetőségeink nemcsak elméletileg javíthatóak, hanem a gyakorlatban is. Magyar Nemzetünk egésze most elvárja tőlünk, hogy józan bátorsággal Erdélyből és Partiumból képviselőket küldjünk a bukaresti parlamentbe is.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa kijelenti, hogy a református egyház képviselői nem kiemelt felelősséget hordoznak a parlamenti képviselet elérése ügyében, éppen ezért nem tehetők felelőssé senki részéről esetleges kudarc esetén. Ugyanakkor segítő szándékkal fordulunk a közéleti szereplők felé, akiktől elvárjuk javaslataink elfogadását és betartását, mert csak így remélhetjük az eredmények jelentkezését.

Egyházkerületünk elszomorítónak minősíti a pártcsatározások nyomán kialakult helyzetet, amelyben a romániai magyarok kétharmada tagadhatatlanul elfordult a politikumtól. Nem hallgathatjuk el tapasztalatunkat, hogy ebben a folyamatban a politikai pártok tekintélye és hitele a mélybe zuhant. Az is igaz, hogy a mennyei vezetést nélkülöző egyházi politizálás is megbukott.

A Romániában élő egyházak között a Királyhágómelléki Református Egyházkerületnek elve nem lehet más, mint a Krisztusé: „Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk…” (Ján 17, 22). Integratio in integrum! Gyakorlata sem lehet más, mint a Krisztusé: „Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok” (Mt. 10, 16).

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa a politikai pártokhoz mért egyenlő távolság elvét a megvalósítható közelség jegyében gondolja végrehajtani. A közeledést viszont elvárjuk azoktól, akik gyülekezeteink tagjainak szavazatára számítanak. Okos és szelíd lelkülettel támogatjuk a közéleti szerepvállalókat a közelgő választások alkalmával minél több parlamenti hely betöltése végett. Ugyanakkor elvárjuk, hogy ne csak a választások idején kerüljünk látótérbe, hanem a választások közötti közös teherviselésben és a közös örömök megosztásában is.

Nagyvárad, 2011. december 9.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa

 

Szóljon hozzá