Kezdőlap / Presbitériumok / Közgyűlést tartott a Presbiteri Szövetség

Közgyűlést tartott a Presbiteri Szövetség

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége október 22-én délelőtt 10 órától tartotta őszi közgyűlését Nagyváradon, az Egyházkerületi Székház dísztermében.
A nyitó áhítaton Forró László lelkipásztor, mb. főjegyző az 52. zsoltár alapján hirdette Isten igéjét. Az áhítatot követően került sor a számbavételre, majd dr. Bognár Zalán, a Károli Gáspár Református Egyetem történésze tartotta meg előadását az 56-os magyar forradalomról.
A napirend elfogadása után a jelenlevők meghallgatták az egyházmegyék elnökeinek, a szövetség elnökének, a gazdasági- és a sajtóreferens beszámolóját. A közgyűlés a jelentéseket egyhangúan elfogadta.
Döntöttek a 2012-es tagsági díjról, ami maradt a személyenkénti 10 lej, a magyar református vállalkozók szövetségének létrehozásáról, a RORPSZ megalakításáról, a felnőttképzés beindításáról, a pénztáros banki felhatalmazásáról. A szövetség 2012. március 19-én tartja tíz éves jubileumi megemlékezését.
A VIII. PSZ konferencia Hadadon, a helyi a Dégenfeld Egyházi Központban lesz megtartva 2012. augusztus 31 – szeptember 2. között. A Sepsiszentgyörgyi IV. számú gyülekezet templomépítésére 500 lejt adományoztak a résztvevők. Közgyűlés foglalkozott a presbiterek átvilágításával, a kettős állampolgársággal és a népszámlálással is.
László Kálmán elnök

 

Szóljon hozzá