Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Követlek Téged! – Konfirmáció Németiben

Követlek Téged! – Konfirmáció Németiben

Németiben, Istennek kegyelméből, hat leányzó és kilenc fiú tett tanúbizonyságot a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmából. – tudtuk meg a Németi Református Egyházközség Facebook oldaláról.   

Vasárnap délelőtt Sipos Miklós lelkipásztor a Máté evangéliuma 19. részének 16-tól 22-ig terjedő versei által bátorította a gyülekezetet, a konfirmandusokat, valamint hozzátartozóikat: “… Monda néki az ifjú: mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva…” (20.v.) Nagy dolog megélni ezt a napot szülőknek, nagyszülőknek, látva azt, hogy gyermekük, unokájuk csodálatos virágszállá lett, és benne tudnak gyönyörködni. A gyülekezetnek is örömünnep ez, mert látja beteljesedni azt, amit a Heidelbergi Káté is megfogalmaz, hogy Isten önmagának az igaz hitben megegyező, örök életre elválasztott sereget gyűjti, és úgy tekinthetnek az konfirmáló ifjakra, hogy kérik: Isten tartsa őket meg ezután is. Három sorsdöntő kérdést tett fel igehirdetésében a lelkipásztor: Kinek tartod az Úr Jézus Krisztust? Kinek tartod önmagadat? Kivel óhajtasz innen továbbmenni? Boldog az, akinek a szívében már most megfogalmazódik a válasz: Uram követlek téged, akárhová mész!

Az öröm- és izgalomteljes percekben Dávid és Góliát története buzdította még a konfirmandusokat. Az élet harcai előtt Istenre kell tekinteni és akárcsak Dávid, mi is el kell helyezzünk a szívünk tarisznyájába egy-egy Igét, kátékérdés-feleletet. „Kívánom, hogy a mai nap legyen számotokra egy áldott erőforrás!” – mondta Sipos Miklós lelkipásztor, aki e hónap végén nyugdíjba vonul, Németi szolgálatának vége felé közeledve ez alkalommal fiú unokáját is megkonfirmáltathatta. Meghit és csodálatos alkalom volt ez az egész gyülekezet számára.

A konfirmálók hangosan és értelmesen válaszoltak kátékérdésekre és bizonyságot tettek hitükről: „… Anyaszentegyházunk, Krisztus földi teste fogadjon be minket és tápláljon életre! Szolgálni tanuljunk szeretetben, csendben! Így várjuk Urunkat, visszajön, ígérte. Imádkozzunk együtt minden alkalommal, ahányszor csendül a harang a toronyban. Legyen élő hitünk, s reménykedjünk tebenned, valljuk meg és kövessük nyíltan Mesterünket!” Úgy legyen! Isten áldása kisérje őket!

Szóljon hozzá