Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Körlevél – nőszövetségeknek

Körlevél – nőszövetségeknek

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetség Vezetőségének!

Szeretettel emlékeztetem nőszövetségünk Vezetőségét a 2018. március 17-re meghirdetett elnökségi találkozónkra, amelyet Kisperegen tartunk. A visszajelzés határideje: 2018. március 10-e. Köszönöm a beérkezett visszajelzéseket, és várom a még hiányzókat.
Az alábbiakban található a Baracsiné Dávid Zsuzsanna  lelkésznő által elkészített húsvéti csendes-napi anyag.
Boldog nőnapot és áldott húsvéti ünnepet kívánok, szeretettel!
Bogya-Kis Mára
KRE-nőszövövetségi elnök

Húsvéti csendesnapi anyag

2018

A húsvéti evangéliumi híradások tele vannak kérdésekkel. Következzen most ezek közül három:

Textus: Jn 20,11-18. “Asszony, miért sírsz?”

Az angyalok és Jézus kérdése ez Máriához húsvét hajnalán. Mária ott áll a nyitott, üres sírbolt bejáratánál és sír, mert nem találja a halott Jézust. Ő ezen a reggelen még a kedves Mestert, drága halottját jött elsiratni. Reménytelenséggel, kétségbeeséssel van tele szíve, hisz minden odalett, nincs többé a szeretett lény, minden odalett, többé nem beszélgethet Vele, nem láthatja Őt, nem hallgathatja tanításait! Most, hogy nem találja Őt a sírban, még annyi sem maradt neki, hogy drága halottját felkeresse, tiszteletét tegye sírjánál! Minden odalett!

Az ember a gyász idején sír, és kell ez a sírás, a bánat kimutatása, a fájdalom kiengedése! A nők, asszonyok többször és többet sírnak, nemcsak a gyászban, hanem akkor is, ha valami összeomlik, a reményvesztettség állapotában is, a megoldhatatlannak tűnő helyzetekben is. Sírni lehet és kell, jót tesz! De tudni kell az okát is, mert Jézus odajön mellénk és tőlünk is megkérdi: miért sírsz, asszony? Mi az oka, forrása sírásodnak? Van-e igazán okod a sírásra, hiszen itt vagyok melletted, veled?!

– miért szoktunk sírni?

– mi az oka sírásunknak?

– ki vígasztal meg minket ilyenkor?

– kit keresünk húsvétkor a templomban, az ünnepben: a sokat szenvedett, halott Jézust, vagy a feltámadott Krisztust?

Textus: Mk 16,3.   “Ki hengeríti el nekünk a követ?”

Húsvét hajnalán elindultak az asszonyok, hogy Jézus sírját felkeressék, együtt sírjanak, gyászoljanak a Mester holtteste mellett. Az asszony praktikus, gyakorlatias, megoldást kereső lény: még a gyászban is tud józanul gondolkodni, a megoldásokat keresni. “Ki hengeríti el nekünk a követ?”- szól az asszonyok kérdése a sír felé menet. Mennyi elintéznivaló adódik egy gyászesetkor a családban! Milyen nehéz időszak ez mindenkinek! Mégis: intézkedni kell, nem állhat meg az élet, nincs idő magunkba roskadni, megállni, sírni, gyászolni, mert ott a sok feladat, megoldandó probléma! Isten ad elegendő erőt ilyenkor, hogy össze ne omoljunk, hogy a ránk zúduló teendőknek eleget tehessünk. Aztán, utána jön az elsiratás, a gyász mély megélése!

– voltunk-e már olyan helyzetben, amikor csodamód isteni erőt kaptunk a hirtelen ránk nehezedő gyászban, a feladatok, teendők elintézéséhez?

– utána hagytunk-e időt, lehetőséget, teret a fájdalom átélésének, a gyásznak, az elengedésnek?

– ki hengeríti el a követ, a nehézségeket, az akadályokat a mi életünkben?

– adtunk-e hálát ezért annak, aki ebben megsegített?

 

Textus: Lk 24,13-35.   “Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod mi történt ott ezekben a napokban?”

Milyen furcsa helyzet áll előttünk az emmausi tanítványok történetében! Emmaus felé útközben a két tanítvány épp Jézusnak meséli el azt, ami Jézussal történt az elmúlt napokban! Idegennek hiszik, nem ismerik fel. Szomorúan, kiábrándultan, csalódottan mesélik, hogy odalett minden reménységük, mert keresztre feszítették azt, aikben reménykedtek. Nincs több csoda, nincs jövő, semmi sincs! De milyen jót tett nekik, hogy egyáltalán beszéltek erről, kibeszélték magukból őszintén a fájdalmat, csalódást! Milyen nagy szükségünk van nekünk is arra, hogy hasonló helyzetben elmesélhessük, kibeszélhessük magunkból, ami fáj, ami bánt, amiben, akiben csalódtunk, reménytelennek tűnő élethelyzetünket valakinek elmondhassuk.

– kinek meséljük el ezeket?

– egyáltalán merünk-e beszélni fájdalmainkról valakinek, vagy szégyellnivalónak tartjuk, hogy nincs minden rendben életünkben?

– van-e lelki társunk, bizalmasunk, akivel őszintén beszélhetünk?

– másképp mesélnénk-e, ha tudnánk, Jézus az, aki ott áll mellettünk?

– felismerjük-e Jézust, ahogyan mellénk szegődik életünk útján, meghallgat és velünk jön, hogy mindig közel legyen?

Áldott ünnepet mindenkinek!

Baracsiné Dávid Zsuzsanna

arad-belvárosi lelkipásztor

Szóljon hozzá