Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / K rlev l – n sz vets geknek
[*~ alt *]

K rlev l – n sz vets geknek

A Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let N sz vets g Vezet s g nek!

Szeretettel eml keztetem n sz vets g nk Vezet s g t a 2018. m rcius 17-re meghirdetett eln ks gi tal lkoz nkra, amelyet Kisperegen tartunk. A visszajelz s hat rideje: 2018. m rcius 10-e. K sz n m a be rkezett visszajelz seket, s v rom a m g hi nyz kat.
Az al bbiakban tal lhat a Baracsin D vid Zsuzsanna lelk szn ltal elk sz tett h sv ti csendes-napi anyag.
Boldog n napot s ldott h sv ti nnepet k v nok, szeretettel!
Bogya-Kis M ra
KRE-n sz v vets gi eln k

H sv ti csendesnapi anyag

2018

A h sv ti evang liumi h rad sok tele vannak k rd sekkel. K vetkezzen most ezek k z l h rom:

Textus: Jn 20,11-18. “Asszony, mi rt s rsz?”

Az angyalok s J zus k rd se ez M ri hoz h sv t hajnal n. M ria ott ll a nyitott, res s rbolt bej rat n l s s r, mert nem tal lja a halott J zust. ezen a reggelen m g a kedves Mestert, dr ga halottj t j tt elsiratni. Rem nytelens ggel, k ts gbees ssel van tele sz ve, hisz minden odalett, nincs t bb a szeretett l ny, minden odalett, t bb nem besz lgethet Vele, nem l thatja t, nem hallgathatja tan t sait! Most, hogy nem tal lja t a s rban, m g annyi sem maradt neki, hogy dr ga halottj t felkeresse, tisztelet t tegye s rj n l! Minden odalett!

Az ember a gy sz idej n s r, s kell ez a s r s, a b nat kimutat sa, a f jdalom kienged se! A n k, asszonyok t bbsz r s t bbet s rnak, nemcsak a gy szban, hanem akkor is, ha valami sszeomlik, a rem nyvesztetts g llapot ban is, a megoldhatatlannak t n helyzetekben is. S rni lehet s kell, j t tesz! De tudni kell az ok t is, mert J zus odaj n mell nk s t l nk is megk rdi: mi rt s rsz, asszony? Mi az oka, forr sa s r sodnak? Van-e igaz n okod a s r sra, hiszen itt vagyok melletted, veled?!

– mi rt szoktunk s rni?

– mi az oka s r sunknak?

– ki v gasztal meg minket ilyenkor?

– kit keres nk h sv tkor a templomban, az nnepben: a sokat szenvedett, halott J zust, vagy a felt madott Krisztust?

Textus: Mk 16,3. “Ki henger ti el nek nk a k vet?”

H sv t hajnal n elindultak az asszonyok, hogy J zus s rj t felkeress k, egy tt s rjanak, gy szoljanak a Mester holtteste mellett. Az asszony praktikus, gyakorlatias, megold st keres l ny: m g a gy szban is tud j zanul gondolkodni, a megold sokat keresni. “Ki henger ti el nek nk a k vet?”- sz l az asszonyok k rd se a s r fel menet. Mennyi elint znival ad dik egy gy szesetkor a csal dban! Milyen neh z id szak ez mindenkinek! M gis: int zkedni kell, nem llhat meg az let, nincs id magunkba roskadni, meg llni, s rni, gy szolni, mert ott a sok feladat, megoldand probl ma! Isten ad elegend er t ilyenkor, hogy ssze ne omoljunk, hogy a r nk z dul teend knek eleget tehess nk. Azt n, ut na j n az elsirat s, a gy sz m ly meg l se!

– voltunk-e m r olyan helyzetben, amikor csodam d isteni er t kaptunk a hirtelen r nk nehezed gy szban, a feladatok, teend k elint z s hez?

– ut na hagytunk-e id t, lehet s get, teret a f jdalom t l s nek, a gy sznak, az elenged snek?

– ki henger ti el a k vet, a neh zs geket, az akad lyokat a mi let nkben?

– adtunk-e h l t ez rt annak, aki ebben megseg tett?

Textus: Lk 24,13-35. “Te vagy az egyetlen idegen Jeruzs lemben, aki nem tudod mi t rt nt ott ezekben a napokban?”

Milyen furcsa helyzet ll el tt nk az emmausi tan tv nyok t rt net ben! Emmaus fel tk zben a k t tan tv ny pp J zusnak mes li el azt, ami J zussal t rt nt az elm lt napokban! Idegennek hiszik, nem ismerik fel. Szomor an, ki br ndultan, csal dottan mes lik, hogy odalett minden rem nys g k, mert keresztre fesz tett k azt, aikben rem nykedtek. Nincs t bb csoda, nincs j v , semmi sincs! De milyen j t tett nekik, hogy egy ltal n besz ltek err l, kibesz lt k magukb l szint n a f jdalmat, csal d st! Milyen nagy sz ks g nk van nek nk is arra, hogy hasonl helyzetben elmes lhess k, kibesz lhess k magunkb l, ami f j, ami b nt, amiben, akiben csal dtunk, rem nytelennek t n lethelyzet nket valakinek elmondhassuk.

– kinek mes lj k el ezeket?

– egy ltal n mer nk-e besz lni f jdalmainkr l valakinek, vagy sz gyellnival nak tartjuk, hogy nincs minden rendben let nkben?

– van-e lelki t rsunk, bizalmasunk, akivel szint n besz lhet nk?

– m sk pp mes ln nk-e, ha tudn nk, J zus az, aki ott ll mellett nk?

– felismerj k-e J zust, ahogyan mell nk szeg dik let nk tj n, meghallgat s vel nk j n, hogy mindig k zel legyen?

ldott nnepet mindenkinek!

Baracsin D vid Zsuzsanna

arad-belv rosi lelkip sztor

Szóljon hozzá