Kezdőlap / Református hírek / Királyhágómellékiek jószolgálati útja a svájci HEKS segélyszervezetnél

Királyhágómellékiek jószolgálati útja a svájci HEKS segélyszervezetnél

 

Közlemény

Svájci jószolgálati körútjuk során Csűry István püspök és Antal Jánoselőadótanácsos a svájci protestáns egyházak segélyszervezetének (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz – HEKS) zürichi székhelyére is ellátogattak. A folyó év március 11-i látogatás aktualitását az adta, hogy Mathias Herrenlelkipásztor személyében ez évtől új területi szakreferens vezeti a segélyszervezet kelet-európai ügyosztályát.

Képen: Csűry István püspök és Antal János előadótanácsos

Az erdélyi protestáns köztudatban HEKS-ként elő segélyszervezet 1946-ban hozta létre a Svájci Református Egyházszövetség. A 2004 óta önálló alapítványi struktúrában működő segélyszervezet évente immár több mint 300 projektet támogat a világ mintegy 45 országában. A globális kitekintésű svájci protestáns szervezetnek 216 főállású és 245 részmunkaidős alkalmazottja van.

A rendszerváltás nyomán a Királyhágómelléki Református Egyházkerület újjászervezését is támogatták a svájci reformátusok: jelentős mértékben járultak hozzá új templomaink és gyülekezeti házaink felépítéséhez, új gépjárművekkel segítették a szórványgondozást, és kiemelkedő szerepük volt szeretetszolgálati intézményeink létrehozásában. Működési szabályzatának értelmében, Románia Európai Uniós tagsága miatt a HEKS egyre csökkenő mértékben támogathatja a továbbra is nehéz helyzetben lévő Királyhágómelléki Református Egyházkerületet, a területi szakreferens viszont kijelentette, hogy továbbra is elkötelezetten részt kívánnak venni egyházunk szeretetszolgálati munkájában.

Csűry István püspök elmondta, hogy Románia uniós felzárkóztatása előreláthatólag további hosszú esztendőkig is eltart majd, az infrastrukturális elmaradottság mellett különösképpen az egészségügyi ellátás és a cigányság integrációja terén vallott kudarcot a román állam. „Egyházunk szűkre szabott lehetőségei mellett sem nézhetjük tétlenül a hátrányos helyzetűek, a betegek vagy az éhezők nyomorúságát” – fogalmazott egyházkerületünk püspöke. A megbeszélések rendjén Antal János előadótanácsos részletes tájékoztatást nyújtott a királyhágómelléki szeretetszolgálati munkáról és a jövőbeni elképzelésekről, illetve konkrét javaslatokkal élt a további együttműködés vonatkozásában.

2011. március 17.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Tájékoztatási Szolgálata

 

Szóljon hozzá