Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / “K RP T-MEDENCEI MAGYAROK ZEN JE” Szatm rn metiben

“K RP T-MEDENCEI MAGYAROK ZEN JE” Szatm rn metiben

Kedves Olvas k!

J sz vvel aj nljuk a K rp t-medencei Magyarok Zen je (KmMZ) 2017 koncertet a Partiumban mindazoknak, akik szeretik a sz nvonalas s tartalmas zen t, azon bel l is els sorban a n pzen t, vil gzen t s a megzen s tett verseket. Szatm rn metiben a Kar csonyi V s r keret n bel l lesz megtartva az esem ny.

D tum: 2017. december 9. szombat 19.00 ra

Helysz n: Szatm rn meti Filharm nia Koncertterme (Satu Mare, Piata Libertatii 8)

Fell p k:

SERVET zenekar (Cs ng f ld)

MISZTR L egy ttes (Magyar r ks g-d jas)

A koncertre a bel p s d jtalan – sz vesen fogadnak adom nyt a szervez k.

A K rp t-medence magyars g nak s nemzetis geinek kultur lis tal lkoz sa – di kok s feln ttek r sz re

A Stereo Kft. s a Periferic Records 2001 ta szervezi a Hat ron T li Magyarok Zen je (HTMZ) koncerteket, amelyet 2008-t l K rp t-medencei Magyarok Zen je – r vid tve KmMZ – n vre keresztelt nk. Bart k s Kod ly nyomdokait k vetve mi is gy gondoljuk, hogy a n pzen nek, vil gzen nek is ott a helye a Zeneakad mi n, sz nh zakban, f nyes hangversenytermekben. Fontosnak tartjuk azt a szolg latot s misszi t, melynek eredm nyek nt a K rp t-medenc ben l magyar k z ss gek s nemzetis gek egym ssal b k ben, harm ni ban lhetnek – ehhez egym s kult r j nak, hagyom nyainak s szok sainak megismer se, valamint kultur lis kapcsolataink jav t sa s b v t se elengedhetetlen felt tel. A hat ron t li koncerteken a megsz laltatott zene s a k z ns g soksz n s ge ezt j l igazolta: egy tt rezt k sszetartoz sunkat magyarok, szlov kok, rom nok, sv bok, t tok, szerbek, bunyev cok, szlov nek s ruszinok. Ez rt is folytatjuk megsz llottan a koncerteket imm r mind a h t haz nkat k r l lel orsz gban. Munk nkat haszonra val t rekv s n lk l, a magyars g egy nemzetben l egys g nek meg rz se rdek ben v gezz k.

A sorozat keret ben 1 milli Ft p nzadom nyt gy jt tt nk K rp talja jav ra. A budapesti G LA koncerten november 5- n mintegy 2,5 milli Ft rt kben CD-t adom nyoztunk hat ron t li v rosok k nyvt rainak.

A KmMZ koncertsorozat t rt nete 2017-ben:

Szeptember-okt berben ism t t bb koncertet rendezt nk a K rp t-medence elszak tott magyarlakta ter letein.

Helysz nek voltak: Zilah, Nagyb nya, Lendva, Magyarkanizsa, Beregsz sz, Fels r, L va.

Ezt a sorozatot id n is a Pesti Vigad ban november 5- n 17:00 rakor megrendezett G LA z rta le, melynek f v dn ke ism t HERCZEGH Anita, a k zt rsas gi eln k feles ge volt.

A G LA fell p i voltak:

P l Istv n Szalonna s band ja (K rp talja) (Magyar r ks g-d jas)

Misztr l egy ttes (Magyar r ks g-d jas)

SERVET zenekar (Cs ng f ld) https://www.youtube.com/watch?v=8JgzVCGRnzc

Credo egy ttes (K rp talja) (Magyar r ks g-d jas)

MISZTR L EGY TTES

Az 1997-ben alakult Misztr l egy ttes a magyarorsz gi zenei let egyik n pszer form ci ja. Magyar s k lf ldi k lt k versei, valamint n pdalfeldolgoz sok szerepelnek reperto rjukon. Megzen s t seik forr sa a magyar n pzenei hagyom ny, amelyet gyakran tv znek a ma divatos vil gzenei ir nyzatokkal is. Dalaik egyre ink bb n ll min s get, saj tos “Misztr l-hangz st” hordoznak. A kimagasl vok lis k pess g , sz mos akusztikus hangszert megsz laltat egy ttes tagjai k l nb z zenei rdekl d s ek. Ez az ind ttat sbeli sz ness g – az sis get id z mot vumokt l a kort rs hangz s elemek alkalmaz s ig terjed. Az egy ttes tagjai tudatosan v llalj k a legk l nb z bb versek ltal megh vott zenei megval s t sok soksz n s g t. Versv laszt saikban fontos szerepet j tszik az eur pai s a magyar t rt nelem ir nti rdekl d s. A magyar k lt szet megsz laltat sa mellett t bb alkalommal mer tettek az eur pai k lt szet kincsest r b l is (Baudelaire, Garcia Lorca, Villon, Gabriella Mistral). Az elm lt esztend kben megjelentetett hordoz k (CD s DVD), valamint Budapesthez k zel, a Dunakanyar sz v ben l trehozott s m ra hagyom nny v lt Regej r Misztr l fesztiv l mellett, orsz gos klubh l zatot is l trehoztak. Orsz gj r koncertjeik sokas ga mellett sz mos alkalommal j rtak k lf ld n is – Erd lyt l az Egyes lt llamokig. Egyre n pesebb rajong t boruk szeretete mellett a hivatalos elismer s is el rte ket.

 

D jak:

2006: Bart k B la d j

2008: Balassi B lint eml k rem

2010: Fiatalok a Polg ri Magyarorsz g rt d j

2012: Magyar M v szet rt D j

2016: Magyar r ks g d j

2017: Teleki P l rdem rem

Az egy ttes tagjai:

Heinczinger Mikl s – furuly k, klarin t, doromb, fidula, duda, nek

Pusztai G bor – t hangszerek

T bisz Tinelli Tam s – git rok, nagyb g , nek

T r k M t – csell , git r, mandolin, koboz, sz jharmonika, tambura, nek

Heigl L szl – nagyb g , basszus git r

Terj k G bor – hangm rn k

Kiad s koncertszervez s: B sz rm nyi Gergely – Mobil: +36-30-9416-202

Szerz d st k t: STEREO KFT.

Email: stereoperiferic@mail.datanet.hu

A zenekar hangos t si ig ny t s a sz npadrajzot k r sre elk ldj k.

Servet zenekar

A Servet zenekar moldvai autentikus cs ng n pzen t j tszik. A Servet sz jelent se nnepi sz ttes, melyet templomban, jeles napokon, esk v k n s nnepekkor hordtak a moldvai magyarok. A zenekar tagjai a K rp t-medence k l nb z telep l seir l rkeztek Budapestre.

A pusztinai Kov cs Kriszti n otthonr l hozta mag val a zen t. Gyermekkora ta furuly zik, nekel, s lteti azokat a szok sokat, melyeket a cs ng k z ss gben megtanult. Jelenleg a Zeneakad mia n pzene tanszak nak v gz s hallgat ja. Mark Botond, aki a m ramarosi Nagyb nya sz l tte, szint n kicsi kora ta foglalkozik a n pzen vel, n pt nccal, illetve a mes vel is, most mindezek mellet heged k sz t st tanul. A kobz n j tsz Moln r B lint j szs gi sz rmaz s fiatalember, aki a moldvai kobozj t k szerelmesek nt al zattal viszi tov bb a moldvai zen szek hagyat k t. Tim r M rton nagyb g st a G b Zenekarb l ismerheti a k z ns g. – A moldvai zen t reg mesterekt l, felv telekr l, s n pzenei t borokban tanult k, s valamennyien akt v tagjai a t nch z-mozgalomnak.

Koncertszervez s:

STEREO KFT. – 1114 Bp., Bart k B la t 59.

Tel: +36-1-385-6343

stereoperiferic@mail.datanet.hu

www.perifericrecords.com

B sz rm nyi Gergely koncertszervez : +36-30-9416-202

A zenekar hangos t s hoz sz ks ges le r st s sz npadk pet k r sre elk ldj k.

Szerz d st a Stereo Kft. k t a koncertekre.

A zenekar nagy sikerrel l pett fel a K rp t-medencei Magyarok Zen je koncertsorozat G L J N 2016. november 5- n a Pesti Vigad ban:

https://www.youtube.com/watch?v=8JgzVCGRnzc

Szóljon hozzá