Kezdőlap / meghívó / K RP T-MEDENCEI EML KEZ S ADY ENDR RE A K LT SZ LET S NEK 140. VFORDUL JA ALKALM B L

K RP T-MEDENCEI EML KEZ S ADY ENDR RE A K LT SZ LET S NEK 140. VFORDUL JA ALKALM B L

A XXVIII. alkalommal sorra ker l ” RMINDSZENTI ZAR NDOKLAT” nevet visel novemberi K rp t-medencei Ady-megeml kez s az id n h romnapos rendezv ny lesz.

November 16- n, cs t rt k n Szatm rn metiben a d li r kban Ady jeles rom n ford t j nak, Gabriel Georgescunak ll tunk eml kt bl t, este pedig Havas Judit el ad m v sz Ady-m sor t tekintheti meg az rdekl d k z ns g. November 17. n ,p nteken, ugyancsak Szatm rn metiben a Mindszent nevet el -vagy ut tagk nt visel telep l sek tal lkoz j ra, valamint Ady-kutat k tan cskoz s ra ker l sor, m g november 18- n, szombaton a k lt sz l faluj ban kumenikus istentisztelettel s az eml km zeum udvar n rendezett m sorral tisztelg nk a magyar- s vil girodalom legnagyobb rmell ki sz l tte eml ke el tt.

A h romnapos megeml kez s november 18- n, szombaton d lut n Nagyk rolyban B r Lajos m t szalkai szobr szm v sz Ady Endr r l s B l nin Marchis Otili r l (It k r l) k sz lt szobr nak leleplez s vel r v get.

Ez ton is szeretettel h vj k s v rj k a szervez k a mindenki sz m ra nyitott rendezv nyek sz nhelyeire az rdekl d ket!

Az idei Ady-megeml kez s megh v ja s r szletes programja al bb olvashat :

Szeretettel megh vjuk nt, csal dj t s bar tait a XXVIII. rmindszenti zar ndoklat Ady-megeml kez s rendezv nyeire

2017. november 16- n, cs t rt k n

Szatm rn meti

12 00 r t l (kelet-eur pai id szerint)

T blaavat s

Ady rom n ford t ja: Gabriel Georgescu eml k re

(Gabriel Georgescu /volt Vajay – I.C.Duca/ utca 33 sz m)

nnepi besz det mond:

Keresk nyi G bor, Szatm rn meti polg rmestere

Felician Pop, a Szatm r Megyei M zeum f igazgat ja

Muzsnay rp d, az Erd lyi Magyar K zm vel d si Egyes let f tan csosa

Szavalnak:

Bogdan BotiE�, Andreea Stan, Vivien Szeremi, Kegyes D vid, Kov cs Vikt ria,

a Mihai Eminescu Nemzeti Koll gium s a K lcsey Ferenc F gimn zium di kjai

Eb dsz net

19 00 r t l (kelet-eur pai id szerint)

Ady-est

a Szatm rn meti R mai Katolikus P sp ki Palota D szterm ben

( 1 Decembrie 1918 /volt Sz chenyi/ utca 2 sz m)

K sz nti a jelenlev ket:

Muzsnay rp d. az Erd lyi Magyar K zm vel d si Egyes let f tan csosa

Sch nberger Jen r mai katolikus megy sp sp k

nnepi besz det mond:

Szili Katalin, minisztereln ki megb zott (Budapest)

Int s az rz kh z

  • ssze ll t s Ady Endre verseib l –

El adja: Havas Judit el ad m v sz (Budapest)

K zrem k dik: Cserey Csaba t hangszeres (Szatm rn meti)

Bel p s d jtalan

november 17- n, p nteken

Szatm rn meti

10 0014 00 ra k z tt (kelet-eur pai id szerint)

A Mindszent nevet el -, vagy ut tagk nt visel K rp t-medencei telep l sek tal lkoz ja

– a Megyei M zeum II. emeleti d szterm ben –

(Vasile Lucaciu s t ny 21)

A tal lkoz d szvend ge:

Szili Katalin, jog sz, a Magyar Orsz ggy l s volt eln ke

Pataki Csaba, m rn k, a Szatm r Megyei Tan cs eln ke

K sz nt t mond:

Marius Andrei Roca, rk v s k zs g polg rmestere

Bagit n Sz cs nyi M ria, Mindszent alpolg rmestere, a Mindszenti Napok rt Egyes let eln ke

Kocsorva Am lia, Kir lydar c alpolg rmestere

K ld ttek bemutatkoz sa s k tetlen besz lget se ma testv rtelelp l si kapcsolatok elm ly t s r l

Eb dsz net

16 00 r t l (kelet-eur pai id szerint)

Az r k Ady

– irodalmi tan cskoz s a Megyei M zeum II. emeleti d szterm ben –

(Vasile Lucaciu s t ny 21)

K sz nt t mond:

Muzsnay rp d. az Ady-megeml kez s f szervez je

Tan cskoz svezet :

Pomog ts B la, irodalomt rt n sz (Budapest)

El ad sok:

Kozma Dezs , irodalomt rt n sz (Kolozsv r):

Fordulat az erd lyi Ady-vit k t rt net ben

  • Makkai S ndor Ady-k nyve –

Kar di Zsolt, irodalomt rt n sz (Ny regyh za):

G r mbei Andr s Ady- lm nye

Egyed Emese, k lt , irodalomt rt n sz (Kolozsv r):

A Gare de l-Esten – j rtelmez s

Pop Felician, k lt , m ford t (Szatm rn meti):

For a toposului la Ady: De la Eriu la Ocean

  • A toposz ereje Adyn l: Az rt l az ce nig –

K v sz net

18 00 r t l (kelet-eur pai id szerint)

A tan cskoz s folytat sa

Tan cskoz svezet :

Egyed Emese, k lt , irodalomt rt n sz (Kolozsv r)

El ad sok:

Pomog ts B la, irodalomt rt n sz (Budapest):

Ady s Erd ly

Bal zs Imre J zsef, k lt . irodalomt rt n sz (Kolozsv r):

Az Ady-f le k lt szerep a kort rs kult r ban

Keresk nyi S ndor, irodalomt rt n sz (Szatm rn meti):

Ady Endre identit sdiskurzusa

Hegyi Katalin, f muzeol gus (Budapest):

Ady Endre r ks g t pol eml klak sok s szob k

Erd lyben s Magyarorsz gon

Tan cskoz st-z r kerekasztal-besz lget s

Vezeti:

Egyed Emese, k lt , irodalomt rt n sz (Kolozsv r)

19 45 r t l (kelet-eur pai id szerint)

Az sszetartozunk Egy ttes bemutatkoz sa

Tagjai:

S ndor Arijen, Szab Magda,T th Ugyonka Frigyes (Tornyos – D lvid k),

Szak l Judit (H dmez v s rhely – Magyarorsz g)

A d lel tti s d lut ni programok nyit nyak nt

Ady-verseket szaval: Havas Judit el ad m v sz

Szóljon hozzá