Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Jubil ltak Mikol ban
[*~ alt *]

Jubil ltak Mikol ban

A Reform ci f l vezredes jubileuma s a Magyar Reform tus Egyh z n gysz z tven ves t rt nete adta az id i keretet a partikul ris jelleg nnepl sre Mikol ban, ahol november 12- n Varga Tam s S ndor IV. ves teol gus, gy lekezet nk tagja hirdette Isten Ig j t az nnepi esem nyen.

A gy lekezet eml kezett az el d kre, akik hit ket cselekedetben mutatt k meg s annak t rgyi bizony t kai mindezt igazolj k.

360 vvel ezel tt nt tt k a kis harangot.

185 vvel ezel tt tett k le a templom alpk v t.

135 ves az Asr asztala.

60 ves a nagy harang.

A “jubil l t rgyak” adatolt t rt net t versek s k russz mok tagolt k. Versekkel a Kr zselyi Erzs bet szaval versenyen id n is kiv l an szerepl k aj nd kozt k a meg a gy lekezetet, a Szatm ri Rerform tus Egyh zmegy t, az Egyh zker leti K rustal lkoz n nemr g Kolt n k pvisel Mikolai Reform tus Vegyeskar pedig az alkalmhoz ill k russz mokkal szolg lt.

Higyed Istv n lelkip sztor r mmel tette k zz a h rt, hogy a Budapesti K lvin-t ren tal lhat reform ci s t rinstall ci 95 eml kk ve k z l, a felk n lt lehet s ggel lve, egyet a Mikolai Reform tus Gy lekezet is r kbefogadott. Ez az eml kk lesz a szimb luma a t bbi r kbefogadott k vel egy tt a K rp t-medencei protest ns sszetratoz snak.

Az nnepi megeml kez s Diplomaoszt ssal z rult. Az Egyh zmegyei Bibliavet lked n egy ni s csapatversenyben id n is kiv l an szerepl ifjak, valamint a Kr zselyi Erzs bet szaval versenyen kit n helyez seket el rt gyermekek vehett k t az elismer okleveleket.

Az nnepi megeml kez s gy nem csak a dics m ltra tekintett vissza, hanem l tva gyermekeink s ifjaink szorgalm t s kimagasl eredm nyeit, a j vend fel is rem nys ggel lend ti tov bb a gy lekezetet, az rt, hogy: “Mindenben Isten dics ttess k.”

Szóljon hozzá