Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Imaheti gondolatok – 7. nap – Fodor Lajos

Imaheti gondolatok – 7. nap – Fodor Lajos

“Uram,Dávidnak fia, könyörülj rajtam !….Óh, asszony, nagy a te hited!” (Máté 15: 22,28)

A kórházban a betegek szíve megnyílik egymás felé. Olyan természetes, hogy mindenki elmondja honnét jött, mi a baja, családjáról is szivesen beszél. Kikerülve a kórházból, egészségesen is sokan továbbra is tartják a kapcsolatot, mert a baj, a betegség annyira összekovácsolta őket, hogy nem tudnak felejteni. Az Isten-adta élethelyzet arra indít bennünket, hogy felismerjük: semmivel sem vagyunk különbek, másoknál, egy a sorsunk, amely Isten kezében van.
A bajban lévő család minden lehetőséget megpróbál, felhasználja az alkalmakat, annak érdekében, hogy bajból kisegítse szerettét. Nemcsak csendben, elvonulva a világtól imádkozik, azok elé vonul, akik tudnak segíteni. Ha csak saját magáról volna szó, lehet nem tenné, élne tovább együtt betegségével, szenvedne, tűrne, fájdalmasan élné le élete hátralévő éveit, de amikor a gyermekről van szó, felelősségétől és szülői ösztönétől vezettetve  el kezd kiáltani segítségért. A kananeus asszony tudja, hogy kihez kell kiáltani: ahhoz, aki azt mondotta: “Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek….”Ahhoz emeli szavát ez az asszony, akiről tudja, benne isteni erő rejlik, akinek hatalma van az ördög felett is. Kihez mehetne, ha nem az Isten Fiához? Legyőz minden előítéletet és akadályt.
Fáj neki, nagyon fáj, amikor úgy hallja, hogy az, akinek a segítségében annyira bízott és hitt, elutasítja eredete és származása miatt, nagyon jól tudja, hogy peremre szorult. Nem akar ő több lenni annál aki, megelégszik a morzsányi törődéssel, de azt is tudja, hogy ez a morzsányi törődés éppen elegendő ahhoz, hogy leánya meggyógyuljon. Csak lelki alamizsnát kér az áldott orvostól, nem többet. Kitart, ügyesen válaszol, teljesen kinyílik Jézus előtt, aki látja ezt az állhatatosságot, ezt a bizalmat, cselekszik: az édesanya hitéért meggyógyítja gyermekét. A gyermeknek bizonyára elmondja, hogy Jézusnak köszönheti az életet, hogy olyan egészséges, mint barátnői és barátai.. Igy terjed majd a Krusztusba vetett hit Tirus és Sidon vidékén is.
A hit abban, aki a mi megváltónk, segítőnk, áldott orvosunk bátrakká tesz bennünket. Zörgessünk, kopogjunk ezzel a bátorsággal, kitartással Nála! A segítség nem késik.
Nagyok a bajok, nagyok!
A külső erő sokkal nagyobb,
Jézus a te áldott orvosod. Ámen
Fodor Lajos

Szóljon hozzá