Kezdőlap / imahét 2016 / Imaheti beszámoló Halmiból

Imaheti beszámoló Halmiból

Izgatottan vártuk mindnyájan az idei imehetet Halmiban. Az igehirdetők különböző, sajátos stílusban, de mégis az „Úr nagy tetteit hirdetve” szólták közöttünk az IGÉT.

Az idei imahét nyolc istentisztelei alkalomból álltak. Február 28-án délelőtt Sipos Miklós a Szatmárnémeti – Németi gyülekezet lelkipásztora nyitotta meg az Ezékiel 37, 12 – 14 verseivel. Lélekemmelő és tartalmas igehirdetések hangoztak el, melyért az Istennek adunk hálát. Hétfőn este Gellén Sándort, a Nagybányai Református Egyházmegye esperesét, avasújvárosi lelkipásztort, Kedden, Erdei Árva István – Szamoskóród és Dobrácsapáti lelkipásztorát, Szerdán, Kiss Szabolcs Apából érkezett közénk, majd csütörtökön Illyés Sándor a Szatmárnémeti – Nagykároly evangélikus gyülekezetek lelkipásztora osztotta meg gondolatait. Pénteken Varga Károly nyugalmazott esperes szavait zárhattuk a szívünkbe. Szomaton Nagykolcsról érkezett az igehirdető, Apjok Artúr személyében. Vasárnap délelőtt került sor az imahét utolsó, záró istentiszteletére, amikor is Kovács Sándor a Szatmári Református Egyházmegye esperese, egri lelkipásztor szólt gyülekezetünkhöz. Az imaheti alkalmakat színesebbé és meghittebbé tették a vallásórás gyermekek szavalatai, valamint nőszövetségünk, akik vasárnap délelőttönként és estéről estére ének szolgálatukkal dícsérték az Istent. Illesse köszönet gyülekezetünk valamennyi tagját hiszen büszkén mondhatjuk, hogy átlagosan 114-en vettek részt egy – egy istentiszteleten.  Köszönjük az Úristennek, köszönjük a lelkipásztoroknak, s köszönjük mindazoknak akiknek fontos volt 2016-ban az „Úr nagy tetteit hirdetni”.

Elek Arnold Zoltán

Halmi,

Szóljon hozzá