Kezdőlap / imahét 2016 / Imaheti besz mol Halmib l

Imaheti besz mol Halmib l

Izgatottan v rtuk mindny jan az idei imehetet Halmiban. Az igehirdet k k l nb z , saj tos st lusban, de m gis az “Asr nagy tetteit hirdetve” sz lt k k z tt nk az IG T.

Az idei imah t nyolc istentisztelei alkalomb l lltak. Febru r 28- n d lel tt Sipos Mikl s a Szatm rn meti – N meti gy lekezet lelkip sztora nyitotta meg az Ez kiel 37, 12 – 14 verseivel. L lekemmel s tartalmas igehirdet sek hangoztak el, mely rt az Istennek adunk h l t. H tf n este Gell n S ndort, a Nagyb nyai Reform tus Egyh zmegye esperes t, avas jv rosi lelkip sztort, Kedden, Erdei rva Istv n – Szamosk r d s Dobr csap ti lelkip sztor t, Szerd n, Kiss Szabolcs Ap b l rkezett k z nk, majd cs t rt k n Illy s S ndor a Szatm rn meti – Nagyk roly evang likus gy lekezetek lelkip sztora osztotta meg gondolatait. P nteken Varga K roly nyugalmazott esperes szavait z rhattuk a sz v nkbe. Szomaton Nagykolcsr l rkezett az igehirdet , Apjok Art r szem ly ben. Vas rnap d lel tt ker lt sor az imah t utols , z r istentisztelet re, amikor is Kov cs S ndor a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye esperese, egri lelkip sztor sz lt gy lekezet nkh z. Az imaheti alkalmakat sz nesebb s meghittebb tett k a vall s r s gyermekek szavalatai, valamint n sz vets g nk, akik vas rnap d lel tt nk nt s est r l est re nek szolg latukkal d cs rt k az Istent. Illesse k sz net gy lekezet nk valamennyi tagj t hiszen b szk n mondhatjuk, hogy tlagosan 114-en vettek r szt egy – egy istentiszteleten. K sz nj k az Asristennek, k sz nj k a lelkip sztoroknak, s k sz nj k mindazoknak akiknek fontos volt 2016-ban az “Asr nagy tetteit hirdetni”.

Elek Arnold Zolt n

Halmi,

Szóljon hozzá