Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Imahét, kórusszolgálat és születésnap

Imahét, kórusszolgálat és születésnap

A Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztorkórusa tegnap egy felemelő eseményen vett részt Szatmár-Kültelki Református Templomban. Kórusszolgálat, esperes úr szolgálata, a köszöntések és születésnap tették ünnepélyessé az alkalmat.

A 3 éve együtt szolgáló lelkészkórus gazdag repertoárjából hozott egy csokorravalót a kültelki gyülekezetnek, amely nem mellesleg a kórusunk vezetőjének a gyülekezete is, hiszen Higyed Gyöngyi karnagy itt teljesít kántori szolgálatot.

Nt Kovács Sándor esperes igehirdetési szolgálatában, az Apostolok Cselekedetei 8. része alapján, elmondta, hogy Filepet és a szerecsenországi komornyikot még bőrük színe is elválasztotta egymástól, mégis Krisztus megvallásában és az Ige fényében egyek voltak.

A kórus szolgálata után Csűry Miklós főgondnok vette át a szót, aki elmondta, hogy 3 dolgot tart nagyon fontosnak: a hitet, a szeretetet és a tenniakarást. Örűl, hogy egyházunkban mindhármat megtalálja.

Istentisztelet után Higyed János helyi lelkipásztor és a kültelki presbitérium szeretetvendégségre hívta vendégeit, ahol meglepetés várta a “Higyed-ikreket”. Higyed István mikolai és Higyed János kültelki lelkipásztor a napokban ünnepelte születésnapját, a szervezők pedig meglepetésverssel és ajándékkal lepték meg őket. Isten éltesse őket!

Áldásos alkalom volt!

Szóljon hozzá