Kezdőlap / Imahét 2015 / Imah t – a Krisztus-h v k egys g rt
[*~ alt *]

Imah t – a Krisztus-h v k egys g rt

J zus gy sz lt hozz : “Adj innom!” (Jn 4,7) – Bibliaolvas s: Jn 4,1-42

1. nap K ZH RR T TEL Sam ri n kellett pedig tmennie (Jn 4,4)
1M z 24,10-33 brah m s Rebeka a k tn l
Zsolt 42 Ahogyan a szarvas k v nkozik a foly v zhez
2Kor 8,1-7 Maked nia gy lekezeteinek adakoz sa
Jn 4,1-4 Sam ri n kellett pedig tmennie

2. nap BEV DOL S I. J zus az tt l elf radva le lt a forr sn l (Jn 4,6)
1M z 29,1-14 J k b s R hel a k tn l
Zsolt 137 Hogyan nekelhetn nk neket az Asrr l idegen f ld n?
1Kor 1,10-18 Mindenki gy besz l k ztetek: ” n P l vagyok, n Apoll s ”
Jn 4,5-6 J zus az tt l elf radva le lt a forr sn l

3. nap BEV DOL S II. “Nincs f rjem” (Jn 4,17)
2Kir 17,24-34 Assz ria megh d totta Sam ri t
Zsolt 139,1-12 “Uram, te megvizsg lsz s ismersz engem”
R m 7,1-4 “Meghaltatok a t rv ny sz m ra a Krisztus teste ltal”
Jn 4,16-19 “Nincs f rjem”

4. nap LEMOND S Az asszony pedig otthagyta kors j t (Jn 4,28)
1M z 11,31-12,4 Isten meg g ri Abr mnak, hogy nagy n pp teszi, s meg ldja
Zsolt 23 Az Asr az n p sztorom
ApCsel 10,9-20 “Amit az Isten megtiszt tott, azt te ne mondd tiszt talannak”
Jn 4,25-28 Az asszony pedig otthagyta kors j t

5. nap KINYILATKOZTAT S “Mer t ed nyed sincs, a k t is m ly” (Jn 4,11)
1M z 46,1-7 Isten gy sz lt J k bhoz: “Ne f lj lemenni Egyiptomba”
Zsolt 133 , mily sz p s mily gy ny r s ges, ha a testv rek egyet rt sben lnek!
ApCsel 2,1-11 A p nk sd napja
Jn 4,7-15 “Mer t ed nyed sincs, a k t is m ly”

6. nap BIZONYS G ” r k letre buzg v z forr s v lesz benne” (Jn 4,14)
2M z 2,15-22 M zes Midj n k tj n l
Zsolt 91 Azoknak neke, akiknek az Asr a mened k
1Jn 4,16-21 A teljes szeretet ki zi a f lelmet
Jn 4,11-15 ” r k letre buzg v z forr s v lesz benne”

7. nap BIZONYS G “Adj innom” (Jn 4,7)
4M z 20,1-11 Izr el fiai a Cin puszt n l, Mer b n l
Zsolt 119,10-20 “Ig dr l nem feledkezem meg”
R m 15,2-7 “Az Isten adja meg nektek, hogy egyet rt s legyen k z ttetek”
Jn 4,7-15 “Adj innom”

8. nap TANAsS GT TEL Sokan hittek benne az asszony szava miatt (Jn 4,39)
2M z 3,13-15 M zes az g csipkebokorn l
Zsolt 30 Az Asr letben tart minket
R m 10,14-17 “Milyen kedves azoknak a j vetele, akik az evang liumot hirdetik!”
Jn 4,27-30.39-40 Sokan hittek benne az asszony szava miatt

Szóljon hozzá