Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Im dom, a legjobb, a legt bb – SZIKE-t bor Nagytarn n
[*~ alt *]

Im dom, a legjobb, a legt bb – SZIKE-t bor Nagytarn n

Mintegy m sf l sz z r sztvev a SZIKE-t borban

A Term szet s szeretet otthona, azaz az Ecosunhome vek ta biztosit helyszint k l nb z csoportoknak arra, hogy a term szet Ur val tal lkozhassanak, ugyanakkor egym ssal is bar ts got k ssenek. A legn pesebb csoport ebben az vben is a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye szervez s ben rkezett a hat rmenti t borhelysz nre.

Az elm lt h ten, augusztus 6 s 12 k z tt, mintegy sz z tven r szvev tanulhatott arr l, hogy az im dat egyed l Istennek j r. A tavalyi t borban a legn pszer bb k z ss gi oldal egyik hangulatjele: a H HA alapj n a h s gr l esett sz . Id n egy m sik hangulatjelet emeltek be az zenetk zvet t sbe, m gpedig azt, amit helytelen l ford tanak gy magyarra: Im dom. De ezen k v l is volt mit tiszt zni az el ad sokon s h tatokon.

Ha minden magyar csal d hasonl lenne…

El ad sok

A S t n mindent megtesz annak rdek ben, hogy sz tdob ljon, elhitessen, f lrevezessen benn nket, s ne az Istent im djuk – mondta a nyit istentiszteleten Tolnay Istv n nagyk rolyi esperes. A d lel tti el ad sokon boncolt k tov bb a t m t. H tf n R cz Ervin egyh zmegyei ifj s gi el ad besz lt arr l, hogy nem kell mindent a S t nra fognunk: az nim dat, az egocentrikus letm d tesz minket mag nyoss s v dtelenn . Kedden Tolnai J nos pat h zai lelk sz sz lt biblikusan a halott s l b lv nyaikr l, melyeket helytelen l az Isten el tesz nk. Szerd n vend gel ad rkezett, m gpedig kilencedmag val a t borba. Dohi Zolt n feles g vel s h t gyermek vel m r jelenl t vel is p ld t mutatott, a hiteles el ad sban elmondottak pedig arra szt n zt k a t borlak kat, hogy fiatalon is Istenre b zz k let ket s neki szolg ljanak. Cs t rt k n M th R bert vet si lelkip sztor az im ds g m dj r l, a medit ci r l, relax ci r l tan tott, s t gyakoroltatta is. P nteken Jobb Domokos egyh zker leti ifj s gi el ad tan csos Krisztus ldozatk sz szeretet r l bizonys gt telszer en sz lt, elmondva azt, hogy mik nt lett val s gg a saj t let tj n Isten szeretete, a legnagyobb szeretet. A z r istentiszteleten Kir ly Lajos esperes sz lt a t bor mott ig je alapj n: “Az Urat, a te Istenedet im dd, s csak neki szolg lj!” (Lk 4,8) Az elhangzottakat kiscsoportos besz lget sekben m ly thett k el a t borlak k. A szervez sben sokat seg tett Szil gyi Levente esperesi gyint z is.

hitatok

Az esti h tatokat teol giai hallgat k tartott k. Vajda Szabolcs, Dohi Arnold, Varga Tam s-S ndor, Suvanjeiev Elisabet s Pop P ter a J nos Evang liuma 4. r sz ben tal lhat , sam riai asszonyr l sz l t rt net alapj n k zvet tett k Isten szav t. Krisztus az l vizet aj nlja m r fiatalon az embernek, hozz j het nk gy, ahogy-, s ott, ahol vagyunk. k sz megv ltoztatni let nket, melyre v laszul az im datot csak neki adhatjuk, mert az Isten alak rt csak Isten k pes bet lteni, szomj s gunkra egyed l tudja kioltani.

Vizes lufi a fejre

J t kok

Moldov n Krisztina s Csat ri Leila teol gusok vez rlet vel szabadt ri j t kokon m rhette ssze gyess g t az ott sszeverbuv l d t csapat: zott Narancsok, Hit p t Pand k, S rga Majmok, Hupik k T rpik k s Ifi nak F vesShrek elnevez ssel. A t bort zn l kider lt: ez lett a v gs sorrend. T j koz d si- valamint bibliaismereti vet lked n, sport s egy b gyess gi j t kokon vet lkedhettek a csapatok, a keddi t r z s pedig mindenki sz m ra j er nl ti edz snek bizonyult. Nos, aznap biztosan nem kellett altat hoz folyamodniuk a vezet knek.

Esti programok

V ltozatos programokat hoztak az est k is. Az els este ismerked ssel s t nccal telt: Loga Hajnalka mozgatta meg a t borosokat. H tf n este az Uccse Zenekar sz rakoztatott, kedden pedig Dj Levicius keverte a zen t. Szerd n a nagyr szt magyarorsz gi lelkip sztorokb l ll zenekar, a Szolg lat Egy ttes dolgozott fel nekesk nyvi s ifj s gi nekeket. Cs t rt k n a hagyom nyoknak megfelel en K sa Zsolt s Melinda vezette a t nch zat. Az utols est n Sz szr genb l rkezett dics t csapat, a t borlak k nemcsak hallgatt k a S f rt, hanem csatlakoztak is az nekl shez. H tf t l cs t rt kig a L thatatlan sz nh zat is t lhett k a delikvensek.

T bb, mint egy t bor…

T bort z s rvacsora

Minden t bor legfelemel bb pillanatai k z tartozik a t bort z, ahol a fiatalok visszatekintenek az elm lt napokra, s jelen esetben k rlelik a vezet ket: hadd maradhassanak m g egy hetet. Az idei t bor mindenk ppen t bbletet hozott az ltal, hogy a t borv gi hangulatot “csatorn zni” akart k a szervez k, (R cz Ervin felel ss gv llal s val) m gpedig a legszentebbel: az rvacsora v tel vel. A szereztet si Ige k zl se ut n, a rendk v l fegyelmezett, eg sz h ten Ig t hallgat ifjak egy cetlire rhatt k v tkeiket, melyt l jelk pesen gy szabadultak, hogy azokat kereszt alatti dobozba gy jt tt k, majd t zbe dobt k. Ezut n lel st kaptak, majd az rvacsora v tele ut n pedig Krisztus parancsa szerint a l bmos st is t lhett k.

Csod latos l tv ny volt az nnepl be lt ztetett ifj i sz v, s hab r a fegyelmez s mindig konfliktusokat okoz, a v g n minden a hely re ker lt, s sokan b ntelen l rep ltek tov bb a t bort z vil g totta jszak ba, az Isten im dat ba, ami j , s t jobb, a legjobb, t bblet, a legt bb.

TOV BBI K PEK:

Nagytarnai SZIKE-t bor – k pek 1/4 – Kezd s, t nc, Uccse-

Nagytarnai SZIKE-t bor – k pek 2/4 – Kir ndul s, buli-

Nagytarnai SZIKE-t bor k pek 3/4 – J t kok, Szolg lat, n pt nc-

Nagytarnai SZIKE-t bor – k pek 4/4 – Z r s: bibliavet lked , foci, S f r, t bort z, rvacsora-

Szóljon hozzá