HIVATALOS – Indulhat a diakónia Szatmáron

Megkapta a hivatalos jóváhagyást a diakónia működtetésére a Szatmári Református Egyházmegye. – tudtuk meg Kiss József szatmárpálfalvai lelkipásztortól, a Szatmári Református Egyházmegye főjegyzőjétől.  

2016 októberében, a Szatmári Református Egyházmegye tanácsülésén érkezett a főjegyző azzal az igénnyel, kezdeményezéssel, hogy létre kell hozni az egyházmegyei szeretetszolgálatot. Ennek igazgatásával bízta meg a tanács Kiss Józsefet, aki lapunknak elmondta, hogy ehhez megfelelő anyagi hozzájárulás, logisztika, támogatás, előkészítés volt szükséges. Ez volt az alap, s mint ahogy egy épületnél sem emelkedik ki a földből a fundamentum, úgy ennek az ügynek az előkészítési folyamata sem volt mindenki számára érzékehető, eddig. Eközben diakónusokat képeztek ki, a Királyhágómelléki Református Egyházkerülettel, a HEKS Alapítvánnyal, valamint a kolozsvári anyaszervezettel is megegyeztek, akik a támogatásról biztosították a szatmári fiókszervezetet, anyagi- és gyakorlati szinten is.

Nagy szükség van erre a szolgálatra. Éppen ezért kb. másfél hónap múlva elkezdődhet a munka. A tényleges munka abból fog állni, hogy az aszisztensek feltérképezik a területet, megkeresik a rászoruló betegeket. A szociális munkások pedig ezeknek az igényeknek megfelelően fogják a szolgálatukat végezni. Az otthoni beteggondozás lesz az első tevékenység, amit szeretnének évvégéig akkreditáltani is. Szeretnének a betegeknek orvosi ellátást, élelmet is biztositani, de életüket megkönnyítő más sokrétű tevékenységben is szeretnének szerepet vállalni: takarítás. tisztálkodás, bevásárlás, ügyintézés… Biztos anyagi kerettel indulnak neki ennek a szolgálatnak, az alap pedig el lett végezve becsületesen.

A szolgálati ág igei alapja Jézus szavai: “Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. … Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg.” (Máté 25, 35-36, 40.) A diakónia szó görög eredetű, jelentése: szolgálat. Ma a Református Egyház az elesettek segítésére, szenvedéseik enyhítésére irányuló szolgálói magatartást, igyekezetet érti diakónia alatt.

Vélemény, hozzászólás?