Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Hit és Gyógyítás

Hit és Gyógyítás

Immár 3 éve annak, hogy a Németi Református Egyházközség gyülekezeti terme otthont ad a „Hit és gyógyítás” nevű konferenciának. Minden hónap utolsó péntekjén a Szentgyörgyi Albert Társaság és a Keresztyén Orvosok Szövetsége megszervezi ezt a rendezvényt, amelyben orvosok, lelkipásztorok és művészek tesznek bizonyságot az Áldott Orvosról. Dr Vass Zoltán laboratóriumi főorvos és dr. Tallián Ferenc belgyógyász főszervezők hisznek a Gyógyítóban és ezt a megerősítő hitet a hallgatóságnak is át akarják adni úgy, hogy szakembereket és lelki vezetőket hívnak meg a mindig zsúfolásig megtelt gyülekezeti terembe.

2011. szeptember 30-án, pénteken, koraeste 18 órakor, a nyári szünet után először ferences rendi szerzetes, volt kórházlelkész és patológus professzor tartottak előadás. A művészetet audiovizuálisan, két szinten is érzékelhették az egybegyűltek.

Sípos Miklós házigazda lelkipásztor köszöntésében örömének adott hangot, amikor tapasztalta ez a kitűnő kezdeményezés nem fulladt ki, hanem tartós. Ugyanakkor a lelkipásztor felhívta a figyelmet arra a kiállításra, amit Buú József fafaragó művész állított ki a gyülekezet termébe. A fának lelke van. Ezt tudja az, aki tálentumot kapott Istentől, azt nem ássa el a földbe, hanem megmutatja, kamatoztatja azt az emberek előtt. A kiállított fafaragványokban elénk tárulnak történelmi nagyjaink, valamint talán egyedülálló az, hogy a magyar betyárvilág jeles képviselői is láthatóak, akiket a csendőrök is úgy üldöztek, mint „ritka és veszélyes vadat” (Sík Sándor).

Szilveszter testvér, ferences rendi szerzetes előadásában arról a nyolc évszázaddal ezelőtt élt emberről beszélt, aki mai ember számára is példakép lehet, és akinek ars poeticája volt a krisztusi mondat: „Menjetek… gyógyítsátok meg a betegeket, a halottakat támasszátok fel, a leprásokat tisztítsátok meg”(Mt 10). Assisi Szt. Ferenc posztókereskedő gazdag fia volt, de ezt az életet lecserélte és krisztusi gyermek akart inkább lenni. Küldetést kapott arra, hogy építse ujjá az egyházat. Ennek a küldetésnek szó szerint is eleget kívánt tenni. A ferences rend és lelkiség ma is él.

Tőkés Zoltán csengeri lelkipásztor 10 évig volt Debrecenben kórházlelkész. Előadásában a hallgatósággal gazdag és gyakorlatias tapasztalatát osztotta meg. Fontos az, hogy a korházi látogatás idején az evangéliumot hirdessük a betegnek, de fontos az is, hogy hallgassuk meg a beteget, és talán ez a nehezebb.

Dr. Jung János patológus professzor magas szintű előadásában a jelen kor egyik legelterjedtebb betegségéről beszélt, a daganatos betegségekről, annak megjelenési formáiról, fajtáiról és kezelési lehetőségeiről. A professzor is fontosnak tartotta azt is elmondani, hogy a kezelés közben a paciens lelkét is gyógyítani kell. Ezért örül annak, hogy lelkészek és önkéntesek is rendszeresen látogatják a betegeket.

A főelőadás után a közönség kérdezhette a doktor urat, aki készségesen válaszolt is, valamint igazi, őszinte bizonyságtételek hangzódtak el Arról, aki ma is csodákat képes tenni.

Pintér Attila Zsolt, alias Pedro, a Szatmárnémeti Harag György Társulat színésze az előadások közben elgondolkodtatta, megimádkoztatta, megnevettette és megénekeltette a publikumot. Az alkalom végén mindenki szívből énekelte. Halleluja! Dicsőség Istennek.

 

Szóljon hozzá